Preventivní programy

MŠ Kaštánek Třebíč

MŠ Kaštánek Třebíč

12. června

V mateřské škole Kaštánek proběhl preventivní program, děti byly seznámeny s vybavením městské policie a s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Zopakovali jsme i další nebezpečí, které může dětem hrozit při návštěvě dětského hřiště. Například co dělat když děti najdou injekční stříkačku, odmítavý postoj k neznámé osobě a v neposlední řadě jsme zopakovali prvky bezpečnosti při jízdě na kole.

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Horka Domky Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Horka Domky Třebíč

10. června

Při posledním setkání v rámci Dlouhodobého preventivního programu žáci navštivili služebnu MP. Nejdrříve si žáci vyrobili policejní "placky", podívali se na videa ze zásahů městské policie a prohlédli si služebnu a pracoviště kamrového systému. Jako poděkování jim byla předána malá pozornost. 

Dětský den Pocoucov

Dětský den Pocoucov

8. června

SDH Pocoucov pořádal dětský den, kterého se zúčastnili asistenci prevence kriminality. K vidění bylo služební vozidlo s výstrojí a výzbrojí strážníků. Návštěvníci si mohli vyzkoušet brýle simulující opilost a požití marihuany. 

Dlouhodobý preventivní program ZŠ T.G.M Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ T.G.M Třebíč

7. června

Všechno jednou končí, i náš společný Dlouhodobý preventivní program již skončil. Při posledním setkání si žáci vyrobili policejní "placky", podívali se na videa ze zásahů městské policie a jako poděkování jim byla předána malá pozornost. 

MŠ U Obůrky Třebíč

MŠ U Obůrky Třebíč

6. června

V mateřské škole na ul. U Obůrky proběhl preventivní program, děti byly seznámeny s vybavením městské policie a s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Zopakovali jsme i další nebezpečí, které může dětem hrozit při návštěvě dětského hřiště. Například co dělat když děti najdou injekční stříkačku, odmítavý postoj k neznámé osobě a v neposlední řadě jsme zopakovali prvky bezpečnosti při jízdě na kole.

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Na Kopcích Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Na Kopcích Třebíč

5. června

Při posledním setkání v rámci Dlouhodobého preventivního programu žáci navštivili služebnu MP. PNejdrříve si žáci vyrobili policejní "placky", podívali se na videa ze zásahů městské policie a prohlédli si služebnu a pracoviště kamrového systému. Jako poděkování jim byla předána malá pozornost.