Preventivní programy

Den města

Den města

V sobotu 16. září se na Karlově náměstí konal rodinný festival Den města, kde měla Městská policie Třebíč a útulek pro opuštěná zvířata svůj preventivní stánek. Návštěvníci si mohli prohlédnout a usednout do nového služebního vozidla Škoda Karoq a vyzkoušet vybavení, které strážníci používají při své práci. Pro dospělé byla připravena chůze s opileckými brýlemi. Velké množství dětí si ověřilo své znalosti v testících z oblasti bezpečnosti. Pro nejmenší bylo zážitkem sedět za volantem miniautíčka městské policie. Ve stánku útulku si děti vyzkoušely odchyt plazů. Za úspěšné splnění úkolů obdržely razítko do soutěže a malou odměnu v podobě reklamních předmětů Městské policie Třebíč.

DPS Třebíč

13. září

Obyvatelé domů s pečovatelskou službou v Třebíči byli preventistkou Městské policie Třebíč seznámeni s možným nebezpečím, které číhá na nemocné osoby, případně na osoby staršího věku. Upozorňovala na rizika pohybu v ulicích města, jak se vyhnout přepadení, napadení, jak v takové situaci reagovat. Dále pak jsme se zabývali podvodným jednáním a bezpečným pohybem v dopravě. Každý s účastníků si odnesl praktický dárek v podobě kapesní lupy a reflexních pásků.

Den otevřených dveří Nemocnice Třebíč

Den otevřených dveří Nemocnice Třebíč

9. září

Preventivní skupina městské policie se zúčastnila Dne otevřených dveří v třebíčské nemocnici. Pro děti byl připraven jednoduchý úkol, za který si mohly odnést praktický dárek s logem městské policie. Dospělí návštěvníci si mohli vyzkoušet brýle, které simulují opilost a požití marihuany. Jako tradičně bylo možné si prohlédnout služební vozidlo a vybavení, které strážníci používají ke své práci.

Bezpečně na přechodech

Bezpečně na přechodech

4. září

Celý první týden i ten následující, kdy do škol zamířily děti po prázdninách, se strážníci Městské policie Třebíč věnovali a věnují preventivní práci. Pro svoje působení cíleně vybírají přechody u základních škol, kde nejvíce hrozí nebezpečí rozjíveným školákům. Preventistka městské policie navazuje na tento počin preventivním programem pro mateřské školy a první třídy třebíčských základních škol preventivním programem „Bezpečně do školy.

Dětský den Sportovní areál Na Hvězdě

Dětský den Sportovní areál Na Hvězdě

27. srpna

Závěr prázdnin patří ve Sportovním areálu na Hvězdě dětskému dni, kterého se již tradičně účastní i preventivní skupina městské policie. Pro malé návštěvníky byl připraven malý úkol, za který si děti mohly odnést malou pozornost s logem městské policie. Pro starší návštěvníky byly připraveny opilecké brýle. Jako obvykle bylo možné si prohlédnout služební vozidlo a vybavení, které strážníci používají ke své práci.

MŠ Čtyřlístek Třebíč

MŠ Čtyřlístek Třebíč

20. června a 22. června

V mateřské škole Čtyřlístek proběhl preventivní program, děti byly seznámeny s vybavením městské policie a s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Zopakovali jsme i další nebezpečí, které může dětem hrozit při návštěvě dětského hřiště. Například co dělat když děti najdou injekční stříkačku, odmítavý postoj k neznámé osobě a v neposlední řadě jsme zopakovali prvky bezpečnosti při jízdě na kole.