Preventivní programy

Dlouhodobý preventivní program ZŠ T.G.M Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ T.G.M Třebíč

9. února

Žáči 4. třídy byli seznámeni s dalším tématem DPP a to Dopravní výchova - Já chodec. Děti se dozvěděly jak správně přecházet silnici, kde jsou vhodná a naopak i nevhodná místa k přecházení vozovky. Žáci byli seznámeni s použitím reflexních prvků, které se nachází na oblečení nebo jejich aktovkách.

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Horka Domky Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Horka Domky Třebíč

8. února

Další preventivní program pro žáky 4. ročníků byl na téma Bezpečně doma i venku. Při besedě se dozvěděli informace o tom, jak se chovat když jsou sami doma, nebo se pohybují na ulici. Dětem byly připomenuty zásady správného chování při napadení psem a jak jednat s cizími lidmi. Na závěr jsme si zopakovali telefonní čísla IZS.

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Na Kopcích Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Na Kopcích Třebíč

7. února

Žáči 4. třídy byli seznámeni s dalším tématem DPP a to Dopravní výchova - Já chodec. Děti se dozvěděly jak správně přecházet silnici, kde jsou vhodná a naopak i nevhodná místa k přecházení vozovky. Žáci byli seznámeni s použitím reflexních prvků, které se nachází na oblečení nebo jejich aktovkách.

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Benešova Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Benešova Třebíč

26. ledna

Žáči 4. tříd byli seznámeni s dalším tématem DPP a to Dopravní výchova - Já chodec. Děti se dozvěděly jak správně přecházet silnici, kde jsou vhodná a naopak i nevhodná místa k přecházení vozovky. Žáci byli seznámeni s použitím reflexních prvků, které se nachází na oblečení nebo jejich aktovkách.

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

25. ledna

Další preventivní program pro žáky 4. ročníků byl na téma Bezpečně doma i venku. Při besedě se dozvěděli informace o tom, jak se chovat když jsou sami doma, nebo se pohybují na ulici. Dětem byly připomenuty zásady správného chování při napadení psem a jak jednat s cizími lidmi. Na závěr jsme si zopakovali telefonní čísla IZS.

Nenič mě, sloužím všem...ZŠ Benešova Třebíč

Nenič mě, sloužím všem...ZŠ Benešova Třebíč

17. ledna

Žáci ze ZŠ Benešova navštívili služebnu Městské policie v Třebíči. Tématem byl vandalismus. Ničení cizího majetku, krádeže a ostatní protiprávní jednání. Žáci se dozvěděly, jakého protiprávního jednání se mohou dopustit a jaké tresty, jim, mladistvým i dospělým osobám za porušení zákona hrozí. V závěru besedy si děti prohlédly pracoviště velitele směny a kamerového systému.