Preventivní programy

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

16. března

Jaro se nám kvapem blíží a proto jsme si při další besedě s dětmi ze 4. tříd povídali jakou výbavu musí mít jízdní kolo, než se vydáme na projíďku. V neposlední řadě byl kladen důraz na cyklistickou přilbu a její správné usazení a upevnění.

Jak se nestát obětí, ZŠ Bartuškova Třebíč

Jak se nestát obětí, ZŠ Bartuškova Třebíč

15. března

Dívky ze 7. ročníků ze ZŠ Bartuškova byly seznámeny s oprávněními městské policie, vysvětlení pojmů: bezpečnostní složky, prevence, represe, kontrola, výčet nebezpečných situací, do kterých se mohou dostat (netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.)

Jak se nestát obětí, ZŠ T.G.M Třebíč

Jak se nestát obětí, ZŠ T.G.M Třebíč

10. a 17. března

Žáci osmých tříd ze ZŠ T.G.M byli seznámení s oprávněními městské policie, vysvětlení pojmů: bezpečnostní složky, prevence, represe, kontrola, výčet nebezpečných situací, do kterých se mohou dostat (netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.)

Dlouhodobý preventivní program ZŠ T.G.M Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ T.G.M Třebíč

8. března

Jaro se nám kvapem blíží a proto jsme si při další besedě s dětmi ze 4. tříd povídali jakou výbavu musí mít jízdní kolo, než se vydáme na projíďku. V neposlední řadě byl kladen důraz na cyklistickou přilbu a její správné usazení a upevnění.

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Benešova Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Benešova Třebíč

7. března

Jaro se nám kvapem blíží a proto jsme si při další besedě s dětmi ze 4. tříd povídali jakou výbavu musí mít jízdní kolo, než se vydáme na projíďku. V neposlední řadě byl kladen důraz na cyklistickou přilbu a její správné usazení a upevnění.

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Na Kopcích Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Na Kopcích Třebíč

28. února

Při další besedě se žáci 4. ročníku v rámci DPP dozvěděli o tom, jak se chovat když jsou sami doma, nebo se pohybují na ulici. Dětem byly připomenuty zásady správného chování při napadení psem a jak jednat s cizími lidmi. Na závěr jsme si zopakovali telefonní čísla tísňových linek.