Preventivní programy

Nemocnice Třebíč - den otevřených dveří

Nemocnice Třebíč - den otevřených dveří

Doprovodný program pro návštěvníky dne otevřených dveří v třebíčské nemocnici zabezpečili strážníci městské policie společně s asistenty prevence kriminality. K prohlédnutí bylo připraveno služební vozidlo, výbava i výstroj městské policie. Pro děti a jejich rodiče byli nachystány testíky a za správné zvládnutí úkolu, si každý odnesl malý dárek

Předškoláci na přechodu

Předškoláci na přechodu

Ve čtvrtek 9. září dopoledne proběhla akce, "předškoláci na přechodu". Strážníci městské policie učili děti z MŠ Čtyřlístek, správně a hlavně bezpečně přecházet vozovku. Děti si ve dvoře školky namalovaly přechod pro chodce, kde jim byla vysvětlena nutnost rozhlédnout se při přecházení, navázat s řidičem přijíždějícího auta oční kontakt, počkat než zastaví všechna vozidla, která se k přechodu blíží, i to, že nás neochrání ani zelený panáček na semaforu, ani strážník dohlížející u přechodu. Život a zdraví máme jenom jedno. Rozhlížíme se každý sám za sebe. Tuto dovednost jsme si pak všichni vyzkoušeli na reálných přechodech v ul. Demlova a Znojemská. Nakonec si všechny šikovné děti odnesly malý dárek. Nikdo z nich už jistě nazapomene, že vlevo se při rozhlížení díváme minimálně dvakrát.

KONEČNĚ MEZI DĚTMI

KONEČNĚ MEZI DĚTMI

Ve čtvrtek 17. června vyrazili preventisté městské policie mezi děti. Žáci ZŠ Světlo byli seznámeni s uniformou, vybavením strážníků a hravou formou se dozvěděli jak správně přecházet silnici, jak se chovat na ulici, na kole, na koloběžce. Už vědí, jak se chránit před nebezpečným psem, nebo odmítavý postoj při kontaktu s cizí osobou. V neposlední řadě si prohlédly služební automobil strážníků. S pocitem bezpečí mohou v klidu vyrazit na prázdniny.

Prevence se vrací! Bezpečně na sportovním okruhu Zámiš – Bažantnice.

Prevence se vrací! Bezpečně na sportovním okruhu Zámiš – Bažantnice.

Ve čtvrtek 20. května od 14:00 hod. proběhla preventivní akce na novém sportovním okruhu Zámiš - Bažantnice. Strážníci a asistenti prevence kriminality se potkali s návštěvníky, chodci i cyklisty, sportovního okruhu. Rozdávali reflexní materiály, upozorňovali na nutnost používání přileb, poskytovali informace a cenné rady dětem i dospělým. Věnovali se i všem dalším dopravním prostředkům, které můžete na silnici, nebo chodníku potkat. Děti soutěžily a za správné odpovědi si odnesly malý dárek. Preventivně – bezpečností odpoledne se vydařilo a v blízké době bude podobná akce zopakována.

MP A NEJMENŠÍ – OTEVŘMYSL, ZŠ NA KOPCÍCH A ZŠ TGM

MP A NEJMENŠÍ – OTEVŘMYSL, ZŠ NA KOPCÍCH A ZŠ TGM

Září patřilo prvňáčkům. Zaměřili jsme se na přecházení vozovky, mluvili jsme o tom, jak se chovat na ulici, na kole, na koloběžce. Už vědí, jak se chránit před nebezpečným psem, nebo odmítavý postoj při kontaktu s cizí osobou. V neposlední řadě si prohlédly vybavení a služební automobil strážníků. Tímto programem během září prošlo více než 150 žáčků prvních tříd třebíčských základek.  O program však nepřijdou ani ostatní prvňáčci v dalších školách.

POJĎME NA PŘECHOD – MŚ ČTYŘLÍSTEK

POJĎME NA PŘECHOD – MŚ ČTYŘLÍSTEK

V rámci Evropského týdne mobility vyrazili strážníci a asistenti prevence kriminality na přechody pro chodce s dětmi z Mateřské školy Čtyřlístek 17. září ráno. Cílem celého programu, je naučit děti správně a hlavně bezpečně přecházet vozovku, především u „jejich" přechodů u jejich základních a mateřských škol a nespoléhat pouze na pomoc dospělých nebo strážníků.