Preventivní programy

MP A NEJMENŠÍ – OTEVŘMYSL, ZŠ NA KOPCÍCH A ZŠ TGM

MP A NEJMENŠÍ – OTEVŘMYSL, ZŠ NA KOPCÍCH A ZŠ TGM

Září patřilo prvňáčkům. Zaměřili jsme se na přecházení vozovky, mluvili jsme o tom, jak se chovat na ulici, na kole, na koloběžce. Už vědí, jak se chránit před nebezpečným psem, nebo odmítavý postoj při kontaktu s cizí osobou. V neposlední řadě si prohlédly vybavení a služební automobil strážníků. Tímto programem během září prošlo více než 150 žáčků prvních tříd třebíčských základek.  O program však nepřijdou ani ostatní prvňáčci v dalších školách.

POJĎME NA PŘECHOD – MŚ ČTYŘLÍSTEK

POJĎME NA PŘECHOD – MŚ ČTYŘLÍSTEK

V rámci Evropského týdne mobility vyrazili strážníci a asistenti prevence kriminality na přechody pro chodce s dětmi z Mateřské školy Čtyřlístek 17. září ráno. Cílem celého programu, je naučit děti správně a hlavně bezpečně přecházet vozovku, především u „jejich" přechodů u jejich základních a mateřských škol a nespoléhat pouze na pomoc dospělých nebo strážníků.

KYBERPROSTŘEDÍ – STŘEDNÍ ZRDAVOTNICKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ

KYBERPROSTŘEDÍ – STŘEDNÍ ZRDAVOTNICKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ

Studentky a studenti Střední zdravotnické školy Třebíč diskutovali s manažerkou prevence kriminality na téma kyberpostředí, poukázali jsme na rizika na internetu, řešily jsem kyberšikanu, kybergrooming, sexting a další. Stranou nezůstaly ani sociální sítě a různé komunikační technologie. Vše za využití informací z www.kpbi.cz.

MP A NEJMENŠÍ -  ZŠ BARTUŠKOVA 1. TŘÍDY

MP A NEJMENŠÍ - ZŠ BARTUŠKOVA 1. TŘÍDY

Prvňáčci ZŚ Bartuškova byli seznámeni s uniformou, vybavením strážníků a hravou formou se dozvěděli jak správně přecházet silnici, jak se chovat na ulici, na kole, na koloběžce. Už vědí, jak se chránit před nebezpečným psem, nebo odmítavý postoj při kontaktu s cizí osobou. V neposlední řadě si prohlédly služební automobil strážníků.

POJĎME NA PŘECHOD

POJĎME NA PŘECHOD

Celý první týden i ten následující, kdy do škol zamířily děti po prázdninách, se strážníci Městské policie Třebíč věnovali a věnují preventivní práci. Pro svoje působení cíleně vybírají přechody u základních škol, kde nejvíce hrozí nebezpečí rozjíveným školákům. Preventivní skupina městské policie navazuje na tento počin preventivním programem pro mateřské školy a první třídy třebíčských základních škol preventivním programem „Bezpečně do školy." V rámci Evropského týdne mobility půjdou strážníci na přechod s dětmi z Mateřské školy Čtyřlístek 17. září ráno. Cílem obou aktivit, je naučit děti správně a hlavně bezpečně přecházet vozovku, především u „jejich" přechodů u jejich základních a mateřských škol a nespoléhat pouze na pomoc dospělých nebo strážníků.

MINIDRUŽINY Z TŘEBÍČSKÉHO CENTRA

MINIDRUŽINY Z TŘEBÍČSKÉHO CENTRA

12. srpna

Se svým programem pro nejmenší navštívili strážníci Třebíčské centrum. Děti si vyslechly zajímavý preventivní program o bezpečném chování na ulici, vyzkoušeli výstroj strážníků a prohlédli si služební automobil.