• Adresa:

MĚSTSKÁ POLICIE TŘEBÍČ, ul. Bedřicha Václavka 59/11, Třebíč, PSČ 674 01

 • Služebna Městské policie Třebíč:

nepřetržitá služba 24 hodin denně 568 896 383, e-mail: mestska.policie@trebic.cz

 • Linka tísňového volání:

nepřetržitá služba 24 hodin denně 156

 • Osoba řídící MP Třebíč, místostarosta města:

Miloš Hrůza, tel: 568 896 132602 482 229, e-mail: milos.hruza@trebic.cz

 • Ředitelka MP Třebíč:

str. Bc. Lucie Šerková, tel: 568 896 381606 610 070, e-mail: lucie.serkova@trebic.cz

 • Manažerka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka:

Marcela Havlíčková, tel: 568 896 387, 724 306 470, e-mail: marcela.havlickova@trebic.cz

 • Preventista:

str. Zuzana Jančářová, tel: 568 896 390, e-mail: zuzana.jancarova@trebic.cz

 • Účetní:

str. Ing. Simona Čížová, tel: 568 896 382, e-mail: simona.cizova@trebic.cz

 • Projednávání přestupků:

str. Radka Bartejsová, tel: 568 896 380, e-mail: radka.bartejsova@trebic.cz

 • Technický pracovník:

Jaroslav Kabelka, tel: 568 896 386, e-mail: jaroslav.kabelka@trebic.cz

 • Provozní technik komunikačních systémů:

Marcel Papoušek, tel: 568 896 388, e-mail: marcel.papousek@trebic.cz

 • Útulek pro opuštěná zvířata

Vedoucí útulku: Olga Spáčilová, tel.: 734 234 927, e-mail: mestsky-utulek-trebic@seznam.cz
Ošetřovatelé, tel.: 734 234 926