Městská policie Třebíč

Aktuality

Městská policie slaví třicet let od svého vzniku

Vznik Městské policie Třebíč je datován 1. června roku 1992, kdy byla zřízena vyhláškou města č. 13/1992. Nad pořádkem ve městě tehdy dohlíželi čtyři strážníci, který byli přímo podřízeni starostovi města Pavlu Heřmanovi. Během dvou let vzrostl počet strážníků městské policie na deset a vedoucím strážníkem byl pověřen pan Karel Šerka. Strážníci již byli plně vybaveni dostupnými technickými prostředky k výkonu svého povolání. Byl zřízen i Pult centrální ochrany. Součástí městské policie byli až do roku 2001 i služební psi. V roce 1997 se osobou řídící městskou policii stal starosta města Pavel Janata a pověřeným strážníkem určeným k vedení městské policie byl ustanoven Dalibor Šrůtek. Strážníci začínají sloužit v nepřetržitém dvanáctihodinovém provozu s přesným režimem. Město hlídají již čtyři směny v počtu šesti strážníků. Začíná stoupat profesní úroveň samotných strážníků. Byl zaveden pravidelný výcvik v používání donucovacích prostředků, zbraně, nácviky sebeobrany a zvyšování fyzické kondice. Součástí služby je i pravidelné přezkušování z odborných znalostí příslušných zákonů, vyhlášek a nařízení města. V roce 1999 vzniká a začíná se rozvíjet městský kamerový dohledový systém, který disponoval třemi kamerovými body. Kamerový systém se stále rozvíjí a modernizuje, v současné době disponujeme 54 kamerovými body, třemi operátorskými pracovišti a celý systém je propojen i na dohledové pracoviště Policie ČR. Nedílnou součástí výkonu povolání strážníka jsou i „cyklohlídky." V roce 2001 vzniklo u třebíčské městské policie oddělní prevence kriminality, které realizuje mnoho preventivních aktivit až do současné doby. Projekty, programy a akce vždy reflektují na dění ve společnosti. V roce 2002 se osobou řídící Městskou policii Třebíč stal místostarosta Stanislav Mastný. V tomto období se značně rozšiřuje záběr činnosti strážníků, přibývají kontroly restauračních zařízení se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým osobám, v roce 2003 začíná městská policie měřit rychlost. Průběžně je obnovován a rozšiřován i vozový park městské policie. V roce 2006 se objevují kamery ve vozidlech strážníků, od roku 2008 jsou využívány minikamery na uniformách strážníků. V roce 2007 byla nově zřízená funkce ředitele městské policie, kterým se stal Ladislav Prvák, zároveň došlo ke zřízení funkce zástupce ředitele, do které byl ustanoven Ivo Dvořák. Nové vedení přineslo i novou koncepci „Vstříc občanům." Strážníci se stěhují do nově zrekonstruované budovy na ul. B. Václavka 59/11. V roce 2009 vzniká dopravní směna, která se věnuje převážně dopravní situace v centru města a jeho blízkém okolí. Osobou řídící městskou policii se opět stává starosta Pavel Heřman. Strážníci spolupracují s veřejností, informují o své činnosti prostřednictvím nových webových stránek i prostřednictvím regionálních a dalších médií. V roce 2015 přechází pod správu městské policie i Útulek pro opuštěná zvířata, který čítá čtyři zaměstnance. Ve stejném roce začínají pod městkou policií pracovat i dva asistenti prevence kriminality.
SOUČASNOST
V současné době městskou policii řídí místostarosta Miloš Hrůza, ředitelem je Ladislav Prvák, zástupkyní ředitele, manažerkou prevence kriminality a tiskovou mluvčí Lucie Šerková. V roce 2017 došlo ke zřízení přestupkového oddělení a nově je zaměstnána i preventistka městské policie. Obsluhu moderního městského kamerového dohledového systému zajišťuje jedenáct pracovníků. Máme čtyři asistenty prevence kriminality a čtyři zaměstnance útulku.
Strážníci disponují moderním vozovým parkem o čtyřech služebních automobilech, kdy jedno z vozidel je vozidlo hybridní. Vozidla jsou vybaveny defibrilátory, které slouží k efektivnímu poskytnutí první pomoci, dále pak hasicími přístroji, které jsou nezřídka využívány k hašení drobných požárů. Pro výkon povolání jsou využívány moderní radiostanice, osobní minikamery a mobilní telefony k dokumentaci přestupků. Městský kamerový dohledový systém je stále častěji modernizován a průběžně rozvíjen.

Celkový počet tabulkových míst pro zaměstnance městské policie je šedesát. Jedná se o čtrnáct civilních zaměstnanců a čtyřicet šest šest strážníků. V současné je vypsáno výběrové řízení na obsazení volných pracovních pozic. Strážníci stále zvyšují svoji profesionalitu a snaží se být nápomocni všem obyvatelům i návštěvníkům našeho města. Hlavním cílem a jejich posláním je přispívat k co možná nejnižší trestné a přestupkové činnosti a k co nejvyššímu pocitu bezpečí občanů. Za jejich práci jim poděkoval, pamětní listy a drobné upomínkové předměty předal místostarosta města Miloš Hrůza a ředitel městské policie Ladislav Prvák.

Zdroj: Historie Městské policie Třebíč, Jan Kotlík
Zpracovala: Lucie Šerková

Červen 2022

  • Dívky popsaly Masarykovu vyhlídku

V pátek 3. června odpoledne zjistila obsluha městského kamerového dohledového systému azbukou popsanou Masarykovu vyhlídku na Hrádku. Dle záznamu z kamerového systému bylo zjištěno, že se tohoto protiprávního jednání dopustili tři dívky, které byly následně zadrženy na Karlově nám. Cizinky ve věku 13, 14 a 14 let se k výše uvedenému protiprávnímu jednání doznaly. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla celá záležitost předána policistům k dořešení.

  • Banalita vedla k zadržení hledaného muže

V sobotu 4. června večer přijali strážníci informaci o tom, že na ul. Čeloudova nějaký mladík rozsypal odpadkový koš. Po příjezdu strážníků již byl odpadkový koš uklizen, tudíž nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání. Po prokázání totožnosti osob na místě, bylo zjištěno, že jeden z přítomných 24letý muž z Třebíče, je osobou hledanou policií. Mladík byl na místě předán policistům.

  • Podnapilá a hlučná mládež v nemocnici

V sobotu 4. června v noci přijali strážníci žádost o pomoc od zdravotníků urgentního příjmu třebíčské nemocnice. V prostoru čekárny se nacházela skupina osob, která se hlasitě a vulgárně dožadovala přednostního ošetření jedno z nich. Strážníci na místě situaci zklidnili, výše uvedené osoby z místa odešli, ošetření již nebylo třeba. O několik desítek minut později se na místo vrátili a pokračovali ve svém nevhodném chování. Strážníci z místa vykázali dvě ženy z Prahy, ve věku 37 a 24 let. U 33letého muže z Třebíče byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 2,84 promile alkoholu v dechu. Po vyslovení lékařského souhlasu byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy k vystřízlivění.

Duben 2022

  • Dvě ženy kradly na náměstí

V pondělí 18. dubna večer spatřila obsluha městského kamerového dohledového systému dvě ženy ve věku 26 a 28 let, obě z Třebíče, které se na Karlově nám. pokusily odcizit dopravní kužel a směrovou desku se šikmými pruhy. Strážníci oběma, za jejich protiprávní jednání, uložili pokutu příkazem na místě.

  • Kamerový systém zaznamenal další úspěch

V úterý 12. dubna dopoledne požádala Policie ČR o spolupráci pracovníky při pátrání po muži podezřelém z krádeže v supermarketu na ul. Modřínová. Obsluha městského kamerového dohledového systému spatřila muže odpovídajícího popisu o několik hodin později, na vlakovém nádraží. Tato informace byla okamžitě předána policistům.

  • Kradl v supermarketu

Bloková pokutu příkazem na místě byla uložena 37letému muži z Přibyslavic, za pokus odcizení zboží v supermarketu na ul. Modřínová.

Preventivní akce

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

16. června 

Poslední společné setkání bylo pojato sportovně. Paní učitelka Mgr. Pavlína Šabatová společně s žáky 9.S připravila různé sportovní disciplíny. Strážníci zase dětem umožnili prohlédnout si služební vozidlo a výstroj. V závěru byly dětem jako poděkování předány malé dárky s motivem Městské policie Třebíč.

Jak se nestát obětí, ZŠ Horka Domky Třebíč

Jak se nestát obětí, ZŠ Horka Domky Třebíč

13. června

Žáci devátých tříd ze ZŠ Václavské náměstí byli seznámení s oprávněními městské policie, vysvětlení pojmů: bezpečnostní složky, prevence, represe, kontrola, výčet nebezpečných situací, do kterých se mohou dostat (netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.)

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Horka Domky Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Horka Domky Třebíč

9. června

Poslední setkání v rámci dlouhodobého prevetivního programu jsme pojali kreativně. Děti si vyrobily odznaky s motivem Městské policie Třebíč a měly prostor na dotazy. Jako poděkování za spolupráci po celý školní rok  děti dostaly malé dárky s motivem Městské policie. 

Útulek pro zvířata

ROCKY

ROCKY

ROCKY

V útulku od: 30.05.2022

Místo nálezu: Třebíč

Plemeno: Kříženec Rotvajlera

Pohlaví: samec, nekastrovaný, očkovaný, čipovaný

Věk: 4 roky

Rocky je čtyřletý kříženec rotvajlera, kterému zemřel majitel. Ze psího života toho prozatím moc nepoznal. Poslední dobou byl zavřený v kotci a na procházky asi taky moc nechodil. Naštěstí ho to nijak extrémně nepoznamenalo a je to takový milý medvídek ???? V kotci sice pouští hrůzu, ale jakmile se dostane ven, je to umazlenec. Venčení v přírodě teprve poznává a vše je pro něj nové. Sem tam se zalekne halouzky zamotané ve vodítku, nebo třeba šumícího kanálu.

Na ostatní psy si taky štěkne, ale nevypadá, že by to byla agrese, spíš se s žádným nepotkal a neví, jak se zachovat. Na kočky čučí jak puk a neví, co to je za divný stvoření ????

Prostě to chce člověka, který mu ukáže ten pravý psí život a dá mu plno lásky. Poplatek za adopci je 500 Kč. Na parádní domov čeká v útulku ????

NEDĚLKA

NEDĚLKA

NEDĚLKA  

V útulku od: 08.05.2022

Místo nálezu: Třebíč

Asi roční kočička, která miluje lidskou společnost a velice ráda si povídá. Je někdy až moc upovídaná, ale jinak mazlivá a hravá.. Určitě bude dobrou společnicí tomu, kdo má rád kočenky s vlastním názorem. Kastrovaná, očkovaná proti vnějším i vnitřním parazitům. Adopční polatek 200 Kč.

BEN

BEN

BEN

V útulku od: 25.03.2022

místo nálkezu: Třebíč


 Sedmiletý oříšek, no vzhledově taková větší Šiperka ????. Vyrůstal se starými lidmi v domku se zahradou a jak to tak bývá, nic moc ho nenaučili. je to sice takový svéhlavec, ale chytrý a dá se s ním ještě pracovat. K lidem přátelský a mazlivý. Nesmí se ovšem na něj moc tlačit! Je trochu zuřivec v tom, když se mu dělá něco, co nezná a nelíbí se mu to. není to jeho chyba, ale prostě ho to jen nikdo nenaučil. Vodítko zvládá suprově, akorát psy nemá vůbec v oblibě a proto je i dost ukecaný, pokud má v dohledu jiného psa. Jinak je to super parťák na výlety, mazlení i domácí gaučink.
Plně očkovaný, ošetřený proti vnějším i vnitřním parazitům a čipovaný.
Vitální a zdravý pes, který na nový domov čeká v útulku.
Adopční poplatek činí 500 Kč.

Městská policie Třebíč

Činnost městské policie upravuje zákon o obecní policii ČNR č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly podle tohoto nebo jiných zvláštních zákonů

Více o policii