Městská policie Třebíč

Aktuality

Březen 2023

 • Pachatele loupežného přepadení chytli strážníci

Včera 14. března večer přijala městská policie informaci o tom, že v prostoru nástupiště vlakového nádraží došlo k přepadení a okradení 31letého muže z Třebíče. Strážníci okamžitě po příjezdu na místo začali propátrávat okolí a v křižovatce ul. Znojemská, Nádražní zadrželi podezřelého 31letého muže ze Želetavy. Pachatel se k napadení i odcizení mobilního telefonu na místě doznal. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla celá záležitost na místě předána policistům.

 • Chtěli se vyspat v kontejneru na papír

V pátek 10. března v noci si obsluha městského kamerového dohledového systému všimla dvou mužů, kteří lezli do kontejneru na papír v ul. Janouškova. Strážníci na místě zjistili 31letého muže z Luk nad Jihlavou a 40letého muže ze Žďáru nad Sázavou. Oba muž byli z místa vykázáni.

 • Kamery v noci nespí

Ve čtvrtek 9. března v noci si obsluha městského kamerového dohledového systému všimla podezřelého jednání dvou mužů, ve věku 25 a 26 let, z Třebíče. Svoje protiprávní jednání začali na náměstí Rabína Ingbera, kde převrhli popelnici, otevřeli kryt nádrže jednoho ze zaparkovaných vozidel a následně pokračovali v ul. Blahoslavova, kde převrhli kontejner, ve kterém se ukládá zimní posyp. Oba muži se k výše uvedenému jednání na místě doznali. Za toto protiprávní jednání jim byly uloženy pokuty příkazem na místě. Nepořádek, který způsobili, na místě uklidili.

 • Převezli jej na záchytku

V úterý 7. března dopoledne spatřili strážníci 52letého muže z Babic, který ležel v centru města na chodníku a nebyl schopen samostatného pohybu. Pro jeho opilost nebylo možno provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu. Po vyslovení lékařského souhlasu byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy.

 • Močil přímo na náměstí

V úterý 7. března večer si obsluha městského kamerového dohledového systému všimla 21letého mladíka, který močil přímo na Karlově náměstí na dveře jedné z provozoven. Za toto protiprávní jednání mu byla uložena pokuta příkazem na místě.

Strážníci reprezentovali Třebíč

V průběhu měsíce února se strážníci připravovali pod vedením str. Zbyňka Štelcla, na střeleckou soutěž městských strážníků, která se konala dne 8. března v Prostějově.

Strážníci Pavel Jančář a Ondřej Hobza se zúčastnili střeleckého klání, kdy se soutěže zúčastnilo 22 družstev z celé České republiky. Ve velké konkurenci se jim podařilo uspět na předních místech ve všech disciplínách. Celkový počet bodů jim vynesl konečné druhé místo. Strážníkům pogratuloval a za výtečnou reprezentaci celého města Třebíč poděkoval i místostarosta města Miloš Hrůza.

Únor 2023

 • Pilo se i na autobusové zastávce

V neděli 26. února dopoledne si strážníci všimli dvou mužů, kteří na autobusové zastávce na ul. Pražská popíjeli alkohol. Za toto protiprávní jednání byla 33letému muži z Telče a 54letému muži z Rouchovan uložena pokuta příkazem na místě.

 • Popíjeli na dětském hřišti

V pátek 24. února večer se asistent prevence kriminality všiml několika osob, které popíjely alkohol na dětském hřišti, na Gorazdově nám. Strážníci na místě zjistili pět mladíků ve věku 16 a 17 let, kteří měli trvalé pobyty v Litohoři, Třebíči, Moravských Budějovicích, Svitavách a v Heřmanově Městci. U všech byly provedeny dechové zkoušky s pozitivním výsledkem od 0,46 až po 1,02 promile. Všichni mladící byli předáni svým zákonným zástupcům a o celé záležitosti bude informován odbor sociálních věcí městského úřadu.

 • Ukradl dopravní kužel

V pátek 24. února večer si obsluha městského kamerového dohledového systému všimla 22letého muže z Neveklova, který nesl v ruce dopravní kužel. Mladík se strážníkům doznal k tomu, že kužel ukradl u starého hřbitova. Za toto protiprávní jednání mu byla uložena bloková pokuta příkazem na místě.

 • Odcizeného vozidla si všimli strážníci

V pondělí 13. února v noci si hlídka strážníků všimla dlouhodobě odstaveného vozidla na ul. Znojemská, před jedním z hypermarketů. Na základě místní znalosti vzniklo podezření, že by se mohlo jednat o odcizené vozidlo, což se následně potvrdilo. O celé záležitosti byli informováni policisté, kteří si celou záležitost převzali k dořešení.

 • Nebezpečné větve

V pátek 10. února odpoledne přijali strážníci informaci o tom, že po projetí naloženého kamionu, který zachytil o větve stromů v ul. Koželužská, hrozí pád větví na silnici. Strážníci místo zabezpečili proti vstupu nepovolaných osob, aby nedošlo k poškození života nebo zdraví. Na místo byli přivoláni hasiči. Ti větev odstranili.

 • Kouřili, kde neměli

V pátek 10. února odpoledne spatřili strážníci dva muže, 17letého mladíka z Jihlavy a 40letého muže z Říčan, kteří kouřili na autobusové zastávce v ul. Nádražní. Za toto protiprávní jednání jim byla uložena pokuta příkazem na místě. O několik desítek minut později neminula pokuta ani 62letého muže z Moravských Budějovic, který kouřil na autobusové zastávce v ul. Koželužská.

 • Vyrazily na nezamrzlou řeku

V pátek 10. února odpoledne spatřila obsluha městského kamerového dohledového systému několik dívek, které se pohybovaly po nedostatečně zamrzlé řece Jihlavě. V ten den na místo strážníci vyrazili hned dvakrát. Všechny dívky z Třebíče ve věku od 12 do 17let byly z nebezpečného prostoru vykázány a poučeny o bezpečném chování.

Preventivní akce

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

16. března

Jaro se nám kvapem blíží a proto jsme si při další besedě s dětmi ze 4. tříd povídali jakou výbavu musí mít jízdní kolo, než se vydáme na projíďku. V neposlední řadě byl kladen důraz na cyklistickou přilbu a její správné usazení a upevnění.

Jak se nestát obětí, ZŠ Bartuškova Třebíč

Jak se nestát obětí, ZŠ Bartuškova Třebíč

15. března

Dívky ze 7. ročníků ze ZŠ Bartuškova byly seznámeny s oprávněními městské policie, vysvětlení pojmů: bezpečnostní složky, prevence, represe, kontrola, výčet nebezpečných situací, do kterých se mohou dostat (netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.)

Jak se nestát obětí, ZŠ T.G.M Třebíč

Jak se nestát obětí, ZŠ T.G.M Třebíč

10. a 17. března

Žáci osmých tříd ze ZŠ T.G.M byli seznámení s oprávněními městské policie, vysvětlení pojmů: bezpečnostní složky, prevence, represe, kontrola, výčet nebezpečných situací, do kterých se mohou dostat (netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.)

Městská policie Třebíč

Činnost městské policie upravuje zákon o obecní policii ČNR č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly podle tohoto nebo jiných zvláštních zákonů

Více o policii