Městská policie Třebíč

Aktuality

Den města

V sobotu 16. září se na Karlově náměstí konal rodinný festival Den města, kde měla Městská policie Třebíč a útulek pro opuštěná zvířata svůj preventivní stánek. Návštěvníci si mohli prohlédnout a usednout do nového služebního vozidla Škoda Karoq a vyzkoušet vybavení, které strážníci používají při své práci. Pro dospělé byla připravena chůze s opileckými brýlemi. Velké množství dětí si ověřilo své znalosti v testících z oblasti bezpečnosti. Pro nejmenší bylo zážitkem sedět za volantem miniautíčka městské policie. Ve stánku útulku si děti vyzkoušely odchyt plazů. Za úspěšné splnění úkolů obdržely razítko do soutěže a malou odměnu v podobě reklamních předmětů Městské policie Třebíč.

Srpen 2023

  • Strážníci pomohli seniorovi, dostalo se jim poděkování

V pátek 18. srpna 2023 si po šesté hodině ranní všimla obsluha městského kamerového dohledového systému vozidla, které stálo v těsné blízkosti křižovatky na třebíčském Komenského náměstí. Na místo byla ihned vyslána hlídka strážníků, která na místě zjistila od 76letého řidiče z Třebíče, že vozidlo má poruchu a nemůže nastartovat. Strážníci z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na křižovatce odtlačili vozidlo do přilehlé ulice, kde pomocí kabelů vozidlo nastartovali, a senior mohl po chvíli z místa odjet. Za ochotu a rychlou pomoc strážníků řidič poděkoval vedení Městské policie Třebíč.

 

  • Strážníci přistihli cizince, který řídil pod vlivem alkoholu

 V pondělí 21. srpna si po druhé hodině ranní všimla obsluha městského kamerového dohledového systému skupinky tří osob, která vychází z restaurace ve středu města a nasedá do zaparkovaného vozidla na Komenského náměstí. Vzniklo důvodné podezření, že tyto osoby konzumovaly alkoholické nápoje. Dozorčí velel hlídku strážníků, která vozidlo zastavila Bráfově třídě. Ve vozidle se nacházely tři osoby ukrajinské národnosti. U 22letého řidiče byla provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,21 promile alkoholu. Z důvodu vzniku podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo přivolána hlídka obvodního oddělení Policie ČR Třebíč, která si celou věc převzala k dořešení.    

 

  • Strážníci dohlíželi na bezpečnost během slavností

 Strážníci pěších i motorizovaných hlídek se připojili k dohledu nad bezpečností během slavností Tří kápí a oslav 20 let v UNESCO. Zajišťovali především doprovod a bezproblémový průběh při sobotním nočnímu průvodu městem. Trasa vedla z baziliky, do Židovské čtvrti, přes lávku na Karlovo náměstí a končila opět na nádvoří baziliky. Zvýšený dohled trval až do skončení oslav v nočních hodinách a do rozchodu všech návštěvníků.

 

  • Cizinci znečišťovali náměstí

V neděli 27. srpna si ve večerních hodinách všimla obsluha městského kamerového dohledového systému skupinky osob, která na Karlově náměstí znečišťuje veřejné prostranství. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o cizince, kteří kolem sebe odhazují odpadky a obtěžují okolí hlasitou hudbou. Odhozené odpadky byly na výzvu strážníků okamžitě uklizeny. Po důrazné domluvě ze strany strážníků osoby místo opustily.

  

  • Oslavami narozenin rušili noční klid

Městská policie musela v noci ze soboty na neděli 27. srpna opakovaně řešit stížnosti občanů na rušení nočního klidu z Domu zahrádkářů na Švabinského ulici. Po prvním oznámení se na místo dostavila hlídka, která zjistila, že zde probíhá oslava narozenin a opravdu dochází k výraznému rušení nočního klidu. Strážníci ihned kontaktovali odpovědnou osobu, kterou vyzvali ke ztlumení hlasité hudby vycházející z oken domu. I přes opakované výzvy a upozornění na možný postih ke ztišení nedošlo a hluk i po půlnoci rušil noční klid v celé ulici. Hlídka toto protiprávní jednání zdokumentovala a věc předala správnímu orgánu k dořešení.

K rušení nočního klidu docházelo i z pátku na sobotu 26. srpna, kdy strážníci přijali několik oznámení na hlasitý hluk v domě na Okrajové ulici, kde probíhala rodinná oslava. Strážníci na místě upozornili odpovědnou osobu na dodržování nočního klidu. Kolem jedné hodiny ranní si však znovu obyvatelé domu stěžovali na hlasitý hluk v domě. Za tento přestupek proti veřejnému pořádku strážníci uložili 38letému muži z Třebíče pokutu příkazem na místě.

  

  • Opilý řidič bloudil v Židovské čtvrti

 V sobotu 26. srpna před 22. hodinou přijali strážníci telefonické upozornění na vozidlo, které se snaží projet velmi úzkou uličkou v Židovské čtvrti. K vozidlu se dostavila hlídka strážníků, která chtěla 34letému řidiči ze Znojma, kterého do uličky zavedla navigace, pomoci s výjezdem. Strážníci vysvětlili řidiči, kudy má ze čtvrti vyjet, avšak dle jeho další jízdy vzniklo podezření, že je pod vlivem návykové látky. Proto byl hlídkou opět zastaven a vyzván k provedení dechové zkoušky na zjištění alkoholu, která byla pozitivní a ukazovala hodnotu 1,10 promile. Z důvodu podezření na spáchání trestného činu byla věc oznámena na Obvodní oddělení Policie ČR Třebíč, která si celou záležitost na místě převzala k dořešení.    

 

Nový automobil Městské policie Třebíč

Od poloviny července jezdí v ulicích města nové vozidlo Městská policie Třebíč. Jedná se o vozidlo Škoda Karoq 1.5 TSI.

Preventivní akce

Den města

Den města

V sobotu 16. září se na Karlově náměstí konal rodinný festival Den města, kde měla Městská policie Třebíč a útulek pro opuštěná zvířata svůj preventivní stánek. Návštěvníci si mohli prohlédnout a usednout do nového služebního vozidla Škoda Karoq a vyzkoušet vybavení, které strážníci používají při své práci. Pro dospělé byla připravena chůze s opileckými brýlemi. Velké množství dětí si ověřilo své znalosti v testících z oblasti bezpečnosti. Pro nejmenší bylo zážitkem sedět za volantem miniautíčka městské policie. Ve stánku útulku si děti vyzkoušely odchyt plazů. Za úspěšné splnění úkolů obdržely razítko do soutěže a malou odměnu v podobě reklamních předmětů Městské policie Třebíč.

DPS Třebíč

13. září

Obyvatelé domů s pečovatelskou službou v Třebíči byli preventistkou Městské policie Třebíč seznámeni s možným nebezpečím, které číhá na nemocné osoby, případně na osoby staršího věku. Upozorňovala na rizika pohybu v ulicích města, jak se vyhnout přepadení, napadení, jak v takové situaci reagovat. Dále pak jsme se zabývali podvodným jednáním a bezpečným pohybem v dopravě. Každý s účastníků si odnesl praktický dárek v podobě kapesní lupy a reflexních pásků.

Den otevřených dveří Nemocnice Třebíč

Den otevřených dveří Nemocnice Třebíč

9. září

Preventivní skupina městské policie se zúčastnila Dne otevřených dveří v třebíčské nemocnici. Pro děti byl připraven jednoduchý úkol, za který si mohly odnést praktický dárek s logem městské policie. Dospělí návštěvníci si mohli vyzkoušet brýle, které simulují opilost a požití marihuany. Jako tradičně bylo možné si prohlédnout služební vozidlo a vybavení, které strážníci používají ke své práci.

Městská policie Třebíč

Činnost městské policie upravuje zákon o obecní policii ČNR č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly podle tohoto nebo jiných zvláštních zákonů

Více o policii