Městská policie Třebíč

Preventivní akce

JAK SE NESTÁT OBĚTÍ, 8. TŘÍDY ZŠ HORKA DOMKY, ZŠ VLADISLAV

JAK SE NESTÁT OBĚTÍ, 8. TŘÍDY ZŠ HORKA DOMKY, ZŠ VLADISLAV

Jak se nestát obětí, 8 třída ZŠ Horka Domky, ZŠ Vladislav

4. a 5. března

Žáci těchto dvou základních škol byli seznámení s oprávněními městské policie, vysvětlení pojmů: bezpečnostní složky, prevence, represe, kontrola, výčet nebezpečných situací, do kterých se mohou dostat (netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.)

ZDRAVOVĚDA

ZDRAVOVĚDA

26. a 27. února

Strážníci Městské policie Třebíč i ostatní zaměstnanci, byli proškoleni v poskytování první pomoci ředitelkou Českého červeného kříže, paní Hanou Fukalovou. Tématy školení byly zásady bezpečnosti při poskytování první pomoci, přivolání první pomoci, základní vyšetření. Konkrétně si strážníci zopakovali jak postupovat při bezvědomí, dušnosti nebo zástavě dechu zraněného. Procvičili si neodkladnou resuscitaci i AED. Dále pak jsme se zabývali první pomocí při úrazech (krvácení, úrazy pohybového aparátu, úrazy hrudníku, břicha, popáleniny, poleptání, úrazy el. proudem a další.) Nezapomněli jsme ani na první pomoc při neúrazových stavech, jako jsou křeče nebo hypoglykemie. Strážníci jsou připraveni poskytnout první pomoc každému, kdo ji bude potřebovat. Přesto doufáme, že takových lidí, bude co nejméně.

NENIČ MĚ, SLOUŽÍM VŠEM! - 6. TŘÍDA ZŠ ČÁSLAVICE

NENIČ MĚ, SLOUŽÍM VŠEM! - 6. TŘÍDA ZŠ ČÁSLAVICE

Šesťáci z Čáslavic navštívili služebnu strážníků a městský kamerový dohledový systém. V rámci preventivního programu, který prohlídce předcházel, jsme se zaměřili na rizikové faktory chování a možnosti postihu takového protiprávního jednání.

Útulek pro zvířata

Neeshka

Neeshka

Neeshka (Nýška) přišla do útulku s Bonesem. Jsou spolu od koťátka, do nového domova však můžou jít odděleně. Je to roční kočička, mazlivá, hodná, nekonfliktní. Ráda si také uloví nějakou tu myšku. Vhodná do domu se zahradou i do bytu. Neeshka je očkovaná, odčervená, odblešená a kastrovaná. Adopční poplatek je 200 Kč.

Maxík

Maxík

Maxík je menší, dvouletý kříženec plemene Vestaj - (vesnické tajemství). Do útulku ho dovedli jeho majitelé, kteří se dostali do svízelné situace a nebylo jiné možnosti. Je to ještě puberťák, který potřebuje trochu usměrnit ve skákání, ale jinak je hodný ke všem lidem a velice vymazlený. Rád obejme člověka packama a začne ho ,,hubičkovat". Ostatních psů si tady nevšímá, ovšem od vyštěkávačů si nenechá nic líbit a také jim řekne svoje. Byl zvyklý na domek se zahradou a na děti, ty má moc rád. S pravidelným venčením je čistotný, takže by mu i byt neměl dělat problém. Max je očkovaný, odčervený, odblešený, čipovaný a na novou rodinu čeká v útulku! Adopční poplatek je 500 Kč.

Asta

Asta

Asta je desetiletá kříženka francouzského buldočka. Bohužel jí zemřela panička a na stará kolena musela putovat do útulku. Naštěstí je to takový flegmouš, že jí to vlastně vůbec nevadí. Chová se, jako kdyby byla doma. Každé ráno nás vítá a těší se na procházku. Je velice hodná, mazlivá, nekonfliktní k ostatním psům a ráda si zahraje fotbal s tenisákem. Dříve byla zvyklá na domek se zahradou. Díky pravidelným procházkám je i velice čistotná, takže byt pro ni nebude překážkou. Vhodná ke komukoli a kamkoli, kde ji budou mít rádi. Asta je očkovaná, odčervená, odblešená, čipovaná a na nový domov čeká v útulku! Adopční poplatek 500 Kč.

Městská policie Třebíč

Činnost městské policie upravuje zákon o obecní policii ČNR č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly podle tohoto nebo jiných zvláštních zákonů

Více o policii