Městská policie Třebíč

Aktuality

Listopad 2021

 • Ničil, co mu přišlo pod ruku

V neděli 14. listopadu brzy ráno si obsluha městského kamerového dohledového systému všimla mladíka, který se pohyboval v Jejkovské bráně, kde udeřil do dopravní značky, následně pokračoval na Karlovo nám., kde povalil zábrany proti vstupu a nakonec pěstí rozbil skleněnou vitrínu na spodní straně Karlova nám. Jednalo se o 22letého mladíka z Jihlavy. Pro podezření ze spáchání majetkového přestupku a vzniklou škodu, byla celá záležitost zdokumentována a předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

 • Byl agresivní, skončil na záchytce

Ve středu 10. listopadu večer spatřila obsluha městského kamerového dohledového systému na autobusové zastávce v ul. Komenského nám. muže, který při pokusu o zvednutí se z lavičky upadl. Strážníci na místě zjistili 34letého muže z Třebíče, u nějž provedli dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem 3,0 promile alkoholu v dechu. Následně začal být muž agresivní a napadat strážníky. Po lékařském souhlasu byl převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě.

 • Opilý muž převezen na záchytku

V úterý 9. listopadu odpoledne přijali strážníci informaci o tom, že na ul. Pražská leží opilý muž. Strážníci na místě zjistili 45letého muže z Třebíče, který nebyl schopen chůze, ani běžné komunikace, byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 2,3 promile alkoholu v dechu. Po lékařském souhlasu byl převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě k vystřízlivění.

Říjen 2021

 • Romští asistenti prevence kriminality

Od pátku 1. října se novými zaměstnanci Městské policie Třebíč stali dva romští asistenti prevence kriminality. Jedná se o dva muže, od kterých je očekáváno zklidnění situace ve městě v souvislosti s romskou problematikou. Jejich hlavní náplní práce bude komunikace s komunitou a snaha co nejvíce zabránit konfliktnímu jednání. Asistenti prevence kriminality budou zabezpečovat dohled nad veřejnými prostranstvími v souvislosti s narušováním občanského soužití formou hlídkové služby. Budou dohlížet i nad dětmi při aktivitách prevence kriminality, nebo v blízkosti škol, kde by měli zabraňovat projevům šikany, fyzického nebo i verbálního napadání apod. Dále budou v pravidelném kontaktu s jednotlivci, případně s celými rodinami, při řešení vzniklých sporů, ale i při poskytování rad a pomoci. Jsou oprávněni přijímat podněty od občanů a realizovat preventivní opatření vedoucí ke zvýšení bezpečí v našem městě. Se strážníky městské policie budou ve velmi úzkém kontaktu při předávání informací i případného zjištěného protiprávního jednání.

 • Zraněného si všimly kamery

V sobotu 2. října brzy ráno si obsluha městského kamerového dohledového systému všimla ležícího muže na ul. Kpt. Jaroše před provozovnou diskotéky. Na místě byl zjištěn zraněný 26letý muž z Třebíče, kterému strážníci poskytli první pomoc. Z důvodu neznámého pachatele, který mladíka napadl, byla celá záležitost na místě předána Policii ČR k dořešení.

 • Zraněný muž

V sobotu 2. října večer přijali strážníci informaci o tom, že na ul. Sušilova se pohybuje muž od krve. Strážníci na místě ošetřili 57letého muže z Třebíče, kterého na místě předali záchranářům

 • Chtěl hrát automaty bez registrace

V pátek 1. října v noci přijali strážníci žádost o pomoc, z herny na ul. Nádražní. 43letý muž z Ostravy chtěl hrát automaty, přičemž neměl platnou registraci. Po upozornění strážníků místo opustil.

 • Pomáhali při záchraně lidského života

V pátek 1. října brzy ráno přijali strážníci informaci o tom, že na schodech u autobusového nádraží leží muž, který nejeví známky života. Strážníci 58letému muži z Hartvíkovic, poskytovali první pomoc až do příjezdu Rychlé záchranné služby, která si muže převzala do péče.

 • Hledanou osobu předali policistům

V pátek 1. října odpoledne spatřila obsluha městského kamerového dohledového systému v ul. Soukenická muže, který odpovídal popisu hledané osoby Policií ČR. Strážníci 36letého muže z Třebíče předali kolegům.

Září 2021

 • Zlomila informační ceduli

V neděli 12. září brzy ráno spatřila obsluha městského kamerového dohledového systému, skupinu osob v ul. Zdislavina. 29letá žena z Třebíče nesla informační ceduli zákaz vstupu, kterou následně zlomila a odložila ke kontejnerům. Cedule byla vrácena na místo a za toto protiprávní jednání byla uložena pokuta příkazem na místě.

 • Rvačka

V sobotu 11. září odpoledne si obsluha městského kamerového dohledového systému všimla fyzického napadení v ul. Oldřichova. Strážníci na místě zjistili napadeného 29letého muže, kterého si do péče převzali zdravotníci. Na základě záznamu z městského kamerového dohledového systému byl jako útočník vyhodnocen a následně v ul. Chlumeckého zadržen 33letý muž z Třebíče. Pro podezření se spáchání trestného činu byla celá záležitost předána Policii ČR k dořešení.

 • Muž měl více než 5 promile

V úterý 7. září večer přijali strážníci žádost o součinnost od pracovníka urgentního přijmu Nemocnice Třebíč. Na jeho žádost byla provedena dechová zkouška u 35letého pacienta ze Svijanského Újezdu. Dechovou zkouškou bylo prokázáno 5,35 promile alkoholu v dechu. Strážníci asistovali i u převozu do Protialkoholní záchytné stanice.

Preventivní akce

Nemocnice Třebíč - den otevřených dveří

Nemocnice Třebíč - den otevřených dveří

Doprovodný program pro návštěvníky dne otevřených dveří v třebíčské nemocnici zabezpečili strážníci městské policie společně s asistenty prevence kriminality. K prohlédnutí bylo připraveno služební vozidlo, výbava i výstroj městské policie. Pro děti a jejich rodiče byli nachystány testíky a za správné zvládnutí úkolu, si každý odnesl malý dárek

Předškoláci na přechodu

Předškoláci na přechodu

Ve čtvrtek 9. září dopoledne proběhla akce, "předškoláci na přechodu". Strážníci městské policie učili děti z MŠ Čtyřlístek, správně a hlavně bezpečně přecházet vozovku. Děti si ve dvoře školky namalovaly přechod pro chodce, kde jim byla vysvětlena nutnost rozhlédnout se při přecházení, navázat s řidičem přijíždějícího auta oční kontakt, počkat než zastaví všechna vozidla, která se k přechodu blíží, i to, že nás neochrání ani zelený panáček na semaforu, ani strážník dohlížející u přechodu. Život a zdraví máme jenom jedno. Rozhlížíme se každý sám za sebe. Tuto dovednost jsme si pak všichni vyzkoušeli na reálných přechodech v ul. Demlova a Znojemská. Nakonec si všechny šikovné děti odnesly malý dárek. Nikdo z nich už jistě nazapomene, že vlevo se při rozhlížení díváme minimálně dvakrát.

KONEČNĚ MEZI DĚTMI

KONEČNĚ MEZI DĚTMI

Ve čtvrtek 17. června vyrazili preventisté městské policie mezi děti. Žáci ZŠ Světlo byli seznámeni s uniformou, vybavením strážníků a hravou formou se dozvěděli jak správně přecházet silnici, jak se chovat na ulici, na kole, na koloběžce. Už vědí, jak se chránit před nebezpečným psem, nebo odmítavý postoj při kontaktu s cizí osobou. V neposlední řadě si prohlédly služební automobil strážníků. S pocitem bezpečí mohou v klidu vyrazit na prázdniny.

Městská policie Třebíč

Činnost městské policie upravuje zákon o obecní policii ČNR č. 553/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly podle tohoto nebo jiných zvláštních zákonů

Více o policii