Městský kamerový dohledový systém

Na území města je provozován Městský kamerový dohledový systém se záznamem. Správcem zpracování je Město Třebíč, IČ: 00290629. Podrobnější informace o kamerovém systému je možno získat na služebně Městské policie Třebíč, Bedřicha Václavka 59/11, 674 01 Třebíč.

Městská policie Třebíč v rámci programu prevence kriminality již od roku 1999 realizuje projekt "Městský kamerový dohledový systém" (MKDS). MKDS Třebíč má v současné době 73 kamer v různých lokalitách a křižovatkách. Pracoviště obsluhují tři operátoři na třech pracovištích v nepřetržitém provozu.

Cílem projektu je monitorování a kontrola problémových lokalit, snížení nápadu trestné činnosti a přestupků v daných lokalitách. Problémové lokality jsou pečlivě vytipovány na základě dlouhodobého monitorování v rámci veřejného pořádku a nápadu trestné činnosti. Dále si klademe za cíl neustále zvyšovat pocit bezpečí občanů města Třebíče pohybujících se v konkrétní době v určitých místech. Projekt reaguje v rámci oblasti prevence kriminality na včasné podchycení vzniku možného protiprávního jednání.

 

Umístění kamerových bodů Městského kamerového dohledového systému v Třebíči:

Karlovo náměstí, Komenského náměstí, Masarykovo náměstí, ulice Soukenická, Bráfova třída, Purkyňovo náměstí, ulice Kateřiny z Valdštejna, ulice Subakova, Havlíčkovo nábřeží, ulice Leopolda Pokorného, ulice Marie Majerové, ulice Modřínová, ulice Jaroslava Heyrovského, ulice Kpt. Jaroše, ulice Benešova, ulice Na Kopcích, ulice Družstevní, ulice Znojemská, ulice Zahraničního Odboje, ulice Na Svahu, ulice Řípovská, ulice Okružní, ulice Kubišova, ulice Soukopova, ulice Nádražní, městská věž, ZŠ Benešova, ZŠ Kpt. Jaroše, ZŠ Na Kopích, ZŠ Týnská, vlakové nádraží - podchod, autobusové nádraží - hala, ulice Sucheniova - podchod, ulice Smrtelná, Gorazdovo náměstí, Soukenická, Zdislavina, Rafaelova, Hrotovická, Jelínkova, Gorazdovo nám., Pod Zámkem, Hrádek, Tomáše Bati, 9. května.