Dlouhodobý preventivní program ZŠ Horka Domky Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Horka Domky Třebíč

10. června

Při posledním setkání v rámci Dlouhodobého preventivního programu žáci navštivili služebnu MP. Nejdrříve si žáci vyrobili policejní "placky", podívali se na videa ze zásahů městské policie a prohlédli si služebnu a pracoviště kamrového systému. Jako poděkování jim byla předána malá pozornost.