ZŠ Vladislav

ZŠ Vladislav

29. května

Žáči čtvrté třídy ze ZŠ Vladislav navštívili Městskou policii Třebíč. Dětem byla představena městská policie, vybavení, které střážníci používají ve výkonu služby. Některé části uniformy si mohli žáci vyzkoušet. V závěru besedy si děti prohlédly služebnu a pracoviště městského kamerového systému.

Jak předcházet nebezpečným situacím, ZŠ Vladislav

Jak předcházet nebezpečným situacím, ZŠ Vladislav

28. května

Žáči z devátého ročníku ZŠ Vladislav navštívili městskou policii. Žáci byli seznámeni s oprávněními městské policie, vysvětlení pojmů: bezpečnostní složky, prevence, represe, kontrola, výčet nebezpečných situací, do kterých se mohou dostat (netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc. Žákům byla také ukázána služebna městské policie a pracoviště kamerového systému.

Právní vědomí ZŠ Benešova Třebíč

Právní vědomí ZŠ Benešova Třebíč

27. května

Preventistka Městské policie Třebíč navštívila žáky 9. tříd ZŠ Benešova. Během přednášky se žáči dozvěděli definici  slova prevence, represe, přestupku a trestného činu, dále jim bylo sděleno co jim, jako mladistvým, za jejich případné prohřešky, hrozí. 

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Benešova Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Benešova Třebíč

24. května

Všechno jednou končí, i náš společný Dlouhodobý preventivní program již skončil. Při posledním setkání si žáci vyrobili policejní "placky", podívali se na videa ze zásahů městské policie a jako poděkování jim byla předána malá pozornost. 

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

23. května

Při další besedě v rámci Dlouhodobého preventivního programu pro žáky 4. třídy, jsme navázali na předešlé setkání a to dopravní výchova. Dětem se blíží návštěva dopravního hříště v Borovině, kde je čeká test z dopravních znalostí tak jsme se na tento test připravovali. 

MŠ Demlova Třebíč

MŠ Demlova Třebíč

22. května

V mateřské škole na ul. Demlova proběhl preventivní program, děti byly seznámeny s vybavením městské policie a s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Zopakovali jsme i další nebezpečí, které může dětem hrozit při návštěvě dětského hřiště. Například co dělat když děti najdou injekční stříkačku, odmítavý postoj k neznámé osobě a v neposlední řadě jsme zopakovali prvky bezpečnosti při jízdě na kole.

Zobrazit další