Dlouhodobý preventivní program ZŠ Benešova Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Benešova Třebíč

24. května

Všechno jednou končí, i náš společný Dlouhodobý preventivní program již skončil. Při posledním setkání si žáci vyrobili policejní "placky", podívali se na videa ze zásahů městské policie a jako poděkování jim byla předána malá pozornost. 

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

23. května

Při další besedě v rámci Dlouhodobého preventivního programu pro žáky 4. třídy, jsme navázali na předešlé setkání a to dopravní výchova. Dětem se blíží návštěva dopravního hříště v Borovině, kde je čeká test z dopravních znalostí tak jsme se na tento test připravovali. 

MŠ Demlova Třebíč

MŠ Demlova Třebíč

22. května

V mateřské škole na ul. Demlova proběhl preventivní program, děti byly seznámeny s vybavením městské policie a s pravidly pohybu na pozemních komunikacích s důrazem na zásady bezpečné chůze, přecházení vozovky apod. Zopakovali jsme i další nebezpečí, které může dětem hrozit při návštěvě dětského hřiště. Například co dělat když děti najdou injekční stříkačku, odmítavý postoj k neznámé osobě a v neposlední řadě jsme zopakovali prvky bezpečnosti při jízdě na kole.

Domov bez zámku, Náměšť nad Oslavou

Domov bez zámku, Náměšť nad Oslavou

21. května

Klienti Domova bez zámku navštívili služebnu městské policie. Během besedy se dozvěděli jak správně přecházet silnici a v neposlední řadě byli upozorněni na nebezpečí, které na ně může číhat kdekoliv a kdykoliv. Po preventivní besedě bylo klientům umožněno prohlédnout si služebnu a pracoviště kamerového systému. Jako poděkování za návštěvu dostali batoh s logem městské policie.

DDM Dětský den

DDM Dětský den

19. května

DDM pořádal již tradičně dětský den, kterého se zúčastnila preventivní skupina a strážníci Městské policie Třebíč. K vidění bylo služební vozidlo s výstrojí a výzbrojí strážníků. Největší úspěch sklidilo dětské policejní auto. Malí návštěvníci si mohli vyplnit malý úkol a pro starší byly k vyzkoušení brýle simulující opilost a požití marihuany. 

Zábavný den Vodárenská akciová společnost

Zábavný den Vodárenská akciová společnost

18. května

V sobotu se na Kostelíčku uskutečnil zábavný den, kterého se zúčastnila preventivní skupina Městské policie Třebíč. K vidění bylo služební vozidlo s výstrojí a výzbrojí strážníků. Největší úspěch sklidilo dětské policejní auto. Malí návštěvníci si mohli vyzkoušet zdolat lanovou překážku a pro starší byly k vyzkoušení brýle simulující opilost a požití marihuany. 

Zobrazit další