ZŠ Třebíč, Zahradníčkova

ZŠ Třebíč, Zahradníčkova

17. června

Žáči ze ZŠ Třebíč, Zahradníčkova navštívili služebnu MP.  Děti byly seznámeny s uniformou, vybavením strážníků a hravou formou se dozvěděly jak správně přecházet silnici, jak se chovat na ulici. V závěru besedy byla dětem ukázána služebna městské policie, pracovistě kamerového systému a v neposlední řadě služební vozidlo.