O útulku

O útulku

Od 1. července 2015 provozuje útulek pro opuštěná zvířata městská policie. Zpočátku možná bylo začlenění útulku pod policii chápáno jako experiment, ale praxe posledních let ukázala, že Třebíč se může směle zařadit mezi města, kde to funguje. Podle stejného modelu jsou provozovány útulky v Brně, Ostravě nebo Jihlavě. Třebíčské problémy nejsou unikátní, navíc zákon ukládá městům a obcím postarat se o zvířata, která nemají z jakéhokoliv důvodu domov.

Městská policie převzala zařízení, které vybudovala Liga na ochranu zvířat za přispění Sdružení na pomoc zvířatům. Umístění v bývalé drůbežárně školního statku nebylo z mnoha důvodů vyhovující. Blízkost památky zapsané na seznam UNESCO, obytná zástavba v okolí, špatný technický stav budov a zařízení, to všechno byly problémy, které bylo nutno vyřešit jediným způsobem. Postavit útulek na jiném místě a vyřešit tak všechny problémy naráz.

Útulek pro opuštěná zvířata není pro psy a kočky, kteří jej obývají, skutečným domovem. Domov opuštěnému zvířeti může poskytnout výhradně nový majitel, který se o zvíře postará jednak materiálně, jednak se stane pevným záchytným bodem a opuštěné zvíře pak bude právoplatným členem nové rodiny. Proto je útulek veřejným zařízením a proto je vítán každý, kdo se snaží pomoci ať už finančně, materiálně, ale třeba také návštěvou útulku nebo občasným venčením. Péče o opuštěné tvory, vytváření vazeb a hledání nového domova jsou znaky civilizovanosti a měly by být dobrým příkladem pro naše děti, ale také určitou splátkou dluhu, který máme, protože domácí zvířata si vytvořil člověk pro svou potřebu a potěchu. Pomáhat potřebným nemůže jenom instituce. Město sice postavilo útulek, provozuje jej, platí zaměstnance, nakoupí krmení, zabezpečí veterinární péči, ale bez účasti veřejnosti, bez lidí obdařených soucitem to prostě nepůjde.

S poděkováním všem lidem dobré vůle, kteří přispěli v minulosti a dále přispívají dobrým skutkem ke zlepšení života našich čtyřnohých přátel..

Vedení městského útulku pro opuštěná zvířata

AKTUÁLNÍ A DŮLEŽITÉ INFORMACE - PROSÍME O JEJICH RESPEKTOVÁNÍ

  • Zájemce o zvířata musí být osoba starší 18 let, svéprávná, s platným průkazem totožnosti.
  • Zájemci o zvířata kontaktují zaměstnance telefonicky (denně 9 – 12 a 13 – 16 hod) na čísle 734 234 926. Telefon není určen pro textové zprávy.
  • Zájemci o zvířata musí vždy uskutečnit osobní návštěvu a pohovor.
  • Zvířata nezamlouváme po telefonu.
  • Zájemce o zvíře musí mít vlastní výstroj (vodítko, obojek, přepravka pro kočku)
  • Původní majitel zvířete v útulku musí prokázat vlastnictví zvířete, a to předložením očkovacího průkazu.
  • Zvířata vydáváme do náhradní péče a majitelům pouze v otevírací době (mimo ni pouze výjimečně po předchozí oboustranné domluvě). Zvířata vhodná k adopci hledejte v sekci "Přehled opuštěných zvířat"
  • Venčení: probíhá v pondělí, středu až pátek v 9 – 12 a 13 – 16 hodin, o víkendech a svátcích v 10 - 12 a 13 – 16 hodin. V úterý je zavřeno. Venčí se za příznivého počasí.

Kapacita míst pro kočky v útulku je omezená, zvažujte proto, zda skutečně potřebují pomoc. Velmi často se stává, že nás občané volají k odchytu, nebo nám vozí údajná koťata, což jsou ve skutečnosti dospělé, vykrmené kočky v perfektní kondici žijící u domů, kde mají svoje velké teritorium, a lidé je nechtěně seberou jako bezprizorní. Takové kočky naši pomoc nepotřebují, proto vždy budeme upřednostňovat nemocné či zraněné kočky a koťata.

Děkujeme a vážíme si pozornosti, kterou nám věnujete.