Strážníci reprezentovali Třebíč

Strážníci reprezentovali Třebíč

V průběhu měsíce února se strážníci připravovali pod vedením str. Zbyňka Štelcla, na střeleckou soutěž městských strážníků, která se konala dne 8. března v Prostějově.

Strážníci Pavel Jančář a Ondřej Hobza se zúčastnili střeleckého klání, kdy se soutěže zúčastnilo 22 družstev z celé České republiky. Ve velké konkurenci se jim podařilo uspět na předních místech ve všech disciplínách. Celkový počet bodů jim vynesl konečné druhé místo. Strážníkům pogratuloval a za výtečnou reprezentaci celého města Třebíč poděkoval i místostarosta města Miloš Hrůza.