Oběť? Já ne...

Oběť? Já ne...

Projekt: Oběť? Já ne....4

Již po čtvrté realizuje Městská policie Třebíč za podpory Kraje Vysočina projekt Oběť? Já ne...

V současné době dochází ke stále častějšímu napadání osob pracujících na rizikových pracovištích. Oběťmi se stávají úředníci, pedagogové, záchranáři. Stále vzrůstá počet osob, které jsou ohroženy trestnou činností. Tyto osoby mohou utrpět materiální, psychickou nebo fyzickou újmu a stávají se tedy specifickými klienty. Práce s takovou osobou vyžaduje multidisciplinární přístup, proto Městská policie Třebíč chce přispět ke komplexnosti této práce. Na základě těchto příčin vznikl samotný projekt.

Teoretická část kurzu, přednášky s odborníky na témata osobní bezpečnosti a vyhnutí se nebezpečným situacím. Jedná se o skupinové a individuální poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před pachatelem protiprávního jednání.

Praktická část, nácvik toho, jak reagovat v konkrétních nebezpečných situacích, bude realizována v prostorách tělocvičny MP pod vedením specializovaného instruktora sebeobrany.

Účastníci, zaměstnanci městského úřadu, kteří absolvují kurz, se naučí základní techniky sebeobrany a správné používání obranných technických prostředků (např. slzotvorné prostředky) proti útočníkovi.

Největším přínosem pro účastníky je možnost diskuze s odborníky, kde jsou rozebírány jejich problémy a bývá jim odpovězeno na jejich dotazy ke konkrétním tématům. Získají odborné i praktické znalosti a mnoho rad, jak se vyhnout nebezpečným, krizovým situacím, popřípadě jaké nejvhodnější řešení použít, jestliže se do problémů dostanou.

Naší snahou je, aby účastníci získali potřebné vědomosti, dovednosti a také určité návyky v oblasti sebeobrany a používání technických prostředků osobní individuální ochrany. Bude jim poskytnuta odborná pomoc prostřednictvím režimového opatření a technické ochrany. Projekt je koncipován tak, aby si účastníci kurzu rozšířili teoretické znalosti i praktické dovednosti.

V letošním roce je celý projekt rozšířen o další přednášky pro účastníky, kteří již v minulých letech absolvovali první část projektu.

Termíny pro média

I. Kurz

11.9. 2019
15:00 – 16:00
Prevence viktimnosti – Bc. Lucie Šerková
16:00 – 17:00
Nutná obrana, krajní nouze, trestné činy páchané především na ženách – Mgr. René Novotný

18.09.2019

15:00 – 16:00
Oběť násilného trestného činu – Mgr. Josef Vodák (rizika ochrany výkonu) práce
15:00 – 16:00
Základy sebeobrany – Mgr. René Novotný

25.09.2019
15:00 – 16:00
Vyrovnám se s napadením – Ing. et Mgr. Ivo Vítek, terapeut se zkušeností s prací s oběťmi
16:00 – 17:00
Základy sebeobrany – Mgr. René Novotný

02.10.2019
15:00 – 16:00
Městský kamerový dohlížecí systém – Marcel Papoušek
16:00 – 17:00
Základy sebeobrany – Mgr. René Novotný

09.10.2019
15:00 – 16:00
Základy sebeobrany – Mgr. René Novotný
16:00 – 17:00
Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů – Bc. Lucie Šerková

II. kurz

16.10. 2019
15:00 – 16:00
Prevence viktimnosti – MP - Zuzana Jančářová
16:00 – 17:00
Sebeobrana – Mgr. René Novotný

23.10.2019
15:00 – 16:00
Práce s oběťmi (PMS) – PhDr. Naděžda Sobotková
16:00 – 17:00
Sebeobrana – Mgr. René Novotný

30.10.2019
15:00 – 16:00
Kyberkriminalita – Bc. Lucie Šerková
16:00 – 17:00
Sebeobrana – Mgr. René Novotný

06.11.2019
15:00 – 16:00
Domácí násilí – Mgr. Jana Volná
16:00 – 17:00
Sebeobrana – Mgr. René Novotný

13.11.2019
15:00 – 16:00
Informace s pedagogicko - psychologické poradny – Mgr. Pavlína Sedlářová Smrčková
16:00 – 17:00
Sebeobrana – Mgr. René Novotný
Vyhodnocení