ZDRAVOVĚDA

ZDRAVOVĚDA

26. a 27. února

Strážníci Městské policie Třebíč i ostatní zaměstnanci, byli proškoleni v poskytování první pomoci ředitelkou Českého červeného kříže, paní Hanou Fukalovou. Tématy školení byly zásady bezpečnosti při poskytování první pomoci, přivolání první pomoci, základní vyšetření. Konkrétně si strážníci zopakovali jak postupovat při bezvědomí, dušnosti nebo zástavě dechu zraněného. Procvičili si neodkladnou resuscitaci i AED. Dále pak jsme se zabývali první pomocí při úrazech (krvácení, úrazy pohybového aparátu, úrazy hrudníku, břicha, popáleniny, poleptání, úrazy el. proudem a další.) Nezapomněli jsme ani na první pomoc při neúrazových stavech, jako jsou křeče nebo hypoglykemie. Strážníci jsou připraveni poskytnout první pomoc každému, kdo ji bude potřebovat. Přesto doufáme, že takových lidí, bude co nejméně.