KONEČNĚ MEZI DĚTMI

KONEČNĚ MEZI DĚTMI

Ve čtvrtek 17. června vyrazili preventisté městské policie mezi děti. Žáci ZŠ Světlo byli seznámeni s uniformou, vybavením strážníků a hravou formou se dozvěděli jak správně přecházet silnici, jak se chovat na ulici, na kole, na koloběžce. Už vědí, jak se chránit před nebezpečným psem, nebo odmítavý postoj při kontaktu s cizí osobou. V neposlední řadě si prohlédly služební automobil strážníků. S pocitem bezpečí mohou v klidu vyrazit na prázdniny.