JAK SE NESTÁT OBĚTÍ, 8. TŘÍDY ZŠ HORKA DOMKY, ZŠ VLADISLAV

JAK SE NESTÁT OBĚTÍ, 8. TŘÍDY ZŠ HORKA DOMKY, ZŠ VLADISLAV

Jak se nestát obětí, 8 třída ZŠ Horka Domky, ZŠ Vladislav

4. a 5. března

Žáci těchto dvou základních škol byli seznámení s oprávněními městské policie, vysvětlení pojmů: bezpečnostní složky, prevence, represe, kontrola, výčet nebezpečných situací, do kterých se mohou dostat (netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.)