Jak předcházet nebezpečným situacím, ZŠ Vladislav

Jak předcházet nebezpečným situacím, ZŠ Vladislav

28. května

Žáči z devátého ročníku ZŠ Vladislav navštívili městskou policii. Žáci byli seznámeni s oprávněními městské policie, vysvětlení pojmů: bezpečnostní složky, prevence, represe, kontrola, výčet nebezpečných situací, do kterých se mohou dostat (netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc. Žákům byla také ukázána služebna městské policie a pracoviště kamerového systému.