Dlouhodobý preventivní program ZŠ T.G.M Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ T.G.M Třebíč

9. listopadu

Další preventivní program pro žáky 4. rořníků byl na téma Bezpečně doma i venku. Při besedě se dozvěděli informace o tom, jak se chovat když jsou sami doma, nebo se pohybují na ulici. Dětem byly připomenuty zásady správného chování při napadení psem a jak jednat s cizími lidmi. Na závěr jsme si zopakovali telefonní čísla IZS.