Dlouhodobý preventivní program ZŠ Na Kopcích Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Na Kopcích Třebíč

5. června

Při posledním setkání v rámci Dlouhodobého preventivního programu žáci navštivili služebnu MP. PNejdrříve si žáci vyrobili policejní "placky", podívali se na videa ze zásahů městské policie a prohlédli si služebnu a pracoviště kamrového systému. Jako poděkování jim byla předána malá pozornost.