Dlouhodobý preventivní program ZŠ Na Kopcích Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Na Kopcích Třebíč

28. února

Při další besedě se žáci 4. ročníku v rámci DPP dozvěděli o tom, jak se chovat když jsou sami doma, nebo se pohybují na ulici. Dětem byly připomenuty zásady správného chování při napadení psem a jak jednat s cizími lidmi. Na závěr jsme si zopakovali telefonní čísla tísňových linek.