Dlouhodobý preventivní program ZŠ Benešova Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Benešova Třebíč

3. listopadu

Čtvrté ročníky se budou v tomto školním roce účastnit dlouhodobého preventivního programu s názvem Chovám se správně.

Při první besedě na téma Seznámení s Městskou policií se žáci rozvěděli působnost MP, byla jim ukázána výstroj a výzbroj strážníka. V neposlední řadě jsme si společně řekli rozdíly mezi Městskou policií a Policií ČR.