Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Bartuškova Třebíč

14. listopadu

Žáči 4. tříd byli seznámeni s dalším tématem DPP a to Dopravní výchova - Já chodec. Děti se dozvěděly jak správně přecházet silnici, kde jsou vhodná a naopak i nevhodná místa k přecházení vozovky. Žáci byli seznámeni s použitím reflexních prvků, které se nachází na oblečení nebo jejich aktovkách.