Bezpečně do školy, ZŠ Týnská

Bezpečně do školy, ZŠ Týnská

21. června 

Žáčci 2. tříd se ZŠ Týnská navštívili služebnu Městské policie Třebíč. Při besedě s názvem Bezepčně doma i venku se žáci dozvěděli informace o tom, jak se chovat když jsou sami doma, nebo se pohybují na ulici. Dětem byly připomenuty zásady správného chování při napadení psem a jak jednat s cizími lidmi. Na závěr jsme si zopakovali telefonní čísla IZS a prohlédli služebnu s pracovištěm kamerového systému.