Výzva k podání vysvětlení pro řidiče vozidla

Výzva k podání vysvětlení pro řidiče vozidla

 

V případě, že jste nalezli na vašem automobilu výzvu k podání vysvětlení pro řidiče vozidla (žlutý lístek), bude vás zajímat následující:

  • výzvu strážníci používají v případě podezření, že je s vozidlem páchán přestupek (§ 11 odst. 1 písm. b) zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění).
  • podání vysvětlení řidiče, který se dostaví na výzvu, slouží ke zjištění skutečného stavu věci (§ 11 odst. 1 zák. č.553/1991 Sb.). Teprve na základě tohoto vysvětlení je rozhodnuto, zda se jedná o přestupek a jak se věc bude dále řešit.  
  • v případě, že se řidič vozidla v uvedené lhůtě na výzvu nedostaví, je celá záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu (Odbor správních činností - MěÚ Třebíč) k dořešení (§ 10 odst. 2 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění).       

Přestupkové oddělení zřízené pro účely řešení výzev se nachází v budově Městské policie Třebíč na adrese:

Třebíč, ul. Bedřicha Václavka č. 59/11, 1. patro, kancelář č.212B

Úřední hodiny:

Pondělí:    8:00 - 17:00

Úterý:      8:00 - 14:00

Středa:    8:00 - 17:00

Čtvrtek:   8:00 - 14:00

Pátek:      8:00 - 13:00


K podání vysvětlení při řešení výzvy si vezměte s sebou:

  • doklad totožnosti
  • výzvu k podání vysvětlení pro řidiče vozidla (žlutý lístek)
  • v případě řešení přestupku pokutou lze platit v hotovosti nebo kartou

Kontakt:

str. Radka Bartejsová, tel: 568 896 380, e-mail: radka.bartejsova@trebic.cz