Oprávnění strážníka

 • požadovat totožnost osoby (§12 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • požadovat podání vysvětlení (§11 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • požadovat potřebné doklady (§11 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • vyzvat osobu, aby se dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení (§11 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • požadovat poskytnutí údajů z informačních systému (§11a zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • předvést osobu (§13 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • odebrat zbraň (§14 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • zakázat vstup na určená místa (§15 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (§16 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • odejmout věc (§17 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (§17a zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • vstupovat do živnostenské provozovny, herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení provozní doby. V případě uvedených zákonem může strážník tato místa otevřít nebo si do nich zjednat vstup za použití síly (§17c   zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • použít donucovací prostředky (§18 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • použít psa (§19 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • použít služební zbraň (§20 zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • vyzvat osobu k orientačnímu nebo lékařskému vyšetření zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (§21 zák. č.65/2017 Sb.)
 • dopravit osobu do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice (17b zák. č.553/1991 Sb., v pozd. znění)
 • zastavovat vozidla (§79 zák. č.361/2000 Sb., v pozd. znění)
 • požadovat ke kontrole doklady potřebné k řízení vozidla (§6 odst. 8 zák. č.361/2000 Sb., v pozd. znění)
 • usměrňovat provoz (§75 odst. 8 zák. č.361/2000 Sb., v pozd. znění)
 • měřit rychlost vozidel (§79a zák. č.361/2000 Sb., v pozd. znění)
 • odstranit z komunikace vozidlo, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti (§27 odst. 5 zák. č.361/2000 Sb., v pozd. znění)
 • odstranit z komunikace vozidlo, které tvoří překážku silničního provozu (§45 odst.  4  zák. č.361/2000 Sb., v pozd. znění)
 • přikázat řidiči vozidla, aby ve stanovaných případech setrval na místě do příchodu Policie ČR (§118a odst. 4 zák. č.361/2000 Sb., v pozd. znění)
 • provádět kontrolu a řešit přestupky na úseku taxislužby (§37 odst. 2 zák. č.111/1994 Sb., v pozd. znění)
 • při kontrole taxislužby vybírat kauci, zakázat jízdu, zadržet doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou, zabránit v další jízdě tech. prostředkem (§35g  zák. č.111/1994 Sb., v pozd. znění)
 • a další oprávnění vyplývající ze zvláštních zákonů.
 • Ve stanovených případech je strážník oprávněn řešit přestupky v příkazním řízení, v ostatních případech pak věc postoupit příslušnému správnímu orgánu.
 • V případě zjištění trestného činu má strážník dostatek oprávnění (ale i povinností) k provedení potřebného zákroku, zadržení pachatele, zajištění místa činu, důkazů, svědků atd. Při uvedené činnosti strážník využívá oprávnění ze zákona o obecní policii a trestního řádu.