• Strážníci Městské policie Třebíč se také pravidelně objevují v médiích. Několik jejich zásahů jsme mohli sledovat na obrazovkách celostátní televize, zprávy o úspěšných akcích, zákrocích nebo záchranách životů jsou pravidelně otiskovány v regionálním tisku nebo je o nich veřejnost informována prostřednictvím webových stránek.
  •   V řadách třebíčských strážníků je také cca desítka dárců krve a krevní plazmy. Část z nich již bylo oceněno zlatou medailí Prof. MUDr. Jana Jánského.
  •   Od roku 2011 se strážníci Městské policie Třebíč v rámci výcviku účastní i různých střeleckých závodů, kde již tradičně dosahují dobrých výsledků a umísťují se na předních příčkách