Návštěva Věznice Rapotice

Ve středu 12. dubna 2023 navštívili členové Komise prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče Věznici Rapotice. Komise je poradním orgánem rady města, která řeší otázky spojené s bezpečností ve městě. Její členové jsou zástupci politických stran zvolených do zastupitelstva a také odborníci pracující například v sociálních službách nebo pracovníci bezpečnostních složek, kteří se právě při své práci setkávají s osobami s trestní minulostí.

Exkurze byla zahájena přivítáním účastníků ředitelem věznice plk. Mgr. Františkem Melicharem a jeho prvním zástupcem plk. Mgr. Vojtěchem Kabelkou. Návštěvníci byli seznámeni s historií a současností věznice. Poté se konala již samotná prohlídka věznice za přítomnosti prvního zástupce a vedoucích oddělení, kteří odpovídali na všechny položené dotazy. Členové komise si nejprve prohlédli operační středisko a návštěvní místnost, ve které proběhla prezentace oddělení vězeňské stráže s ukázkou donucovacích prostředků a eskortní činnosti. Zajímavá byla prohlídka cel na oddělení výkonu trestu a dále i ubytoven odsouzených spolu s výkladem k činnosti oddělení výkonu trestu. V areálu věznice proběhla ukázka služební kynologie s vyhledáváním ukrytých drog a nechyběla ani prohlídka eskortních vozidel. Na závěr byly diskutovány jednotlivé otázky z praxe a zároveň komise poděkovala vedení věznice za skvěle připravený program exkurze.