Etický kodex strážníka

Etický kodex strážníka
 • uvědomujeme si, že výkon práce strážníka je službou veřejnosti
 • vykonáváme svou práci s největší možnou mírou slušnosti, ochoty, přívětivosti a porozumění
 • činíme svá rozhodnutí s maximální možnou objektivností, zodpovědností a bez jakýchkoli předsudků
 • plníme své úkoly a povinnosti efektivně a v souladu se zákony
 • vzájemně se respektujeme, vytváříme atmosféru spolupráce a otevřenosti, jsme vstřícní, věcní a kultivovaní v jednání
 • stále se sebevzděláváme a získáváme potřebné informace k profesionálnímu výkonu práce
 • za svou práci a rozhodování nepřijímáme dary, úsluhy, či jiná zvýhodnění
 • nezneužíváme výhod vyplývajících z našeho pracovního zařazení, ani informací získaných při výkonu zaměstnání pro svůj soukromý zájem
 • vyhýbáme se i v soukromém životě takovým činnostem, chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti
 • dbáme na to, aby naše politické nebo veřejné aktivity nenarušily důvěru občanů v naši schopnost nestranně vykonávat své pracovní povinnosti
 • jsme loajální k zaměstnavateli a vytvářením profesionálního pracovního prostředí přispíváme k dobré pověsti úřadu
 • pečujeme o úpravu svého zevnějšku a dbáme, aby naše oblečení odpovídalo pracovnímu zařazení a místu výkonu práce