RÁMCOVÝ PLÁN KOMISE PRO PREVENCI KRIMINALITY A DROGOVÉ PROBLEMATIKY NA ROK 2024

1. termín: LEDEN

-          seznámení se Závěrečnou zprávou o činnosti komise v roce 2023

-          schválení Rámcového plánu činnosti na rok 2024

-          prezentace bezpečnostní analýzy za r. 2023 -  MP, MKDS, PČR

-          informace z Kraje Vysočina (krajská bezpečnostní analýza, dotační podpora z Fondu Vysočiny, MVČR)

-          Grantový systém města Třebíč - GP PK a DP 2024

-          informace z Týmu pro mládež SVI

2. termín: BŘEZEN/DUBEN

-          exkurze do K-Centra NOE – představení poskytovaných služeb (termín v jednání)

3. termín: KVĚTEN/ČERVEN

-          bezpečnostní analýza za 1. čtvrtletí 2024

-          informace o činnosti asistentů prevence kriminality a terénního pracovníka Odboru sociálních věcí MěÚ Třebíč

-          informace z aktivu BESIP

-          informace o prevenci kriminality a drogové problematiky z Kraje Vysočina, dotace z Fondu Vysočiny

-          představení projektů podpořených z Grantového systému města Třebíč, GP PK a DP v roce 2024 v I. termínu

4. termín: ZÁŘÍ/ŘÍJEN

-          bezpečnostní analýza za leden – až srpen 2024

-          preventivní programy ve školách

-          přehled realizovaných projektů podpořených z Fondu Vysočiny

-          přehled podpořených projektů z Grantového systému města, z grantového programu prevence kriminality a drogové problematiky v roce 2024

Průběžná činnost komise:

-          medializace aktivit

-          prezentace preventivních aktivit na jednání komise

-          informace o problémech dle pracovního zařazení členů komise

-          spolupráce institucí v oblasti PK a DP (sdílení příkladů dobré praxe)

 

V Třebíči dne 3. ledna 2024

Marcela Havlíčková

tajemnice KPK a DP