OBECNÁ PREVENTIVNÍ TÉMATA

 OBECNÁ PREVENTIVNÍ TÉMATA

 

KDO ZAŠTIŤUJE

Agrese

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE, STŘED, z.ú., DDM

Dětská práva

OSPOD

Domácí násilí

Intervenční centrum Jihlava

Dopravní výchova

DDM Třebíč, Besip, městská policie

Krádeže

Policie ČR, městská policie

Gambling

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE, STŘED, z. ú.

Homofobie

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE, STŘED, z. ú.

Intolerance

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE, STŘED, z. ú.

Kyberšikana

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE, STŘED, z. ú.,  městská policie, Policie ČR, ICM Třebíč, Kraje pro bezpečný internet

Násilí

Městská policie, Policie ČR

Negativní působení sekt

STŘED, z. ú.,

Netolismus

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE, STŘED, z. ú.

Rasismus

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE,STŘED, z. ú.,

Rizikové chování v dopravě

Městská policie, Policie ČR, OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE, Besip

Rizikové chování ve společnosti

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE , STŘED, z. ú., městská policie, Policie ČR

Rizikové sexuální chování

STŘED, z. ú.,OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE, OCHT - Ruth

Rizikové sporty

 

Spektrum poruch příjmu potravy

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE

Šikana

STŘED, z. ú., OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE, DDM

Užívání návykových látek

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE, STŘED, z. ú., K-centrum NOE, Policie ČR

Vandalismus

Policie ČR, městská policie

Xenofobie

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE

Záškoláctví

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE

Závislostní chování

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE, STŘED, z. ú., městská policie, DDM

Mediální gramotnost

OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE, STŘED, z. ú.

Finanční gramotnost

Občanská poradna, OCHT – PRIMÁRNÍ PREVENCE

Pyrotechnika

Městská policie

Jak být dobrým rodičem

OCHT - Ruth

Právní vědomí

Policie ČR, městská policie, PMS