KONTAKTY NA POSKYTOVATELE

KONTAKTY NA POSKYTOVATELE

Kontakty na poskytovatele primární prevence Třebíč

Střed, z. ú.

Mgr. Markéta Čablová - primární a selektivní prevecne MŠ, ZŠ, SŠ, DD, rodiče viz nabídka

Telefon: +420 568 843 732

Mobil: +420 775 725 661

E-mail: email@stred.info


PRIMÁRNÍ PREVENCE (Oblastní charita Třebíč)

Bc. Kateřina Pánková primární a selektivní prevence ZŠ, SŠ viz nabídka

Mobil: +420 608 609 466,

E-mail: barak@trebic.charita.cz


K-centrum NOE (Oblastní charita Třebíč)

Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS. -  prevence primární, sekundární, terciální návykové látky

Telefon: +420 568 840 688

E-mail: noe.trebic@trebic.charita.cz


Poradna RUTH (Oblastní charita Třebíč)

Bc. Jana Vybíralová - jednorázový program ZŠ mezigenerační spolupráce, výchova k odpovědnému partnerskému vztahu a rodičovství

Mobil: +420 775 613 622, +420 605 372 765

E-mail: poradnaruth@trebic.charita.cz, centrumruth@trebic.charita.cz

Presafe

Mgr. Jitka Vítková - prevence rizikového chování ZŠ, SŠ výtržnictví, sprejerství, šikana, kyberšikana, kybergrooming, sexting, alkohol, drogy, gambling, rizika on line závislosti (facebook, mobilní hry), pohlavní zneužívání, znásilnění, dětská prostituce v on-line prostředí, komerční sexuální zneužívání, právní rámec týrání dětí

Mobil: +420 777 485 935

E-mail: vitkova@presafe.cz

Revolution Train

Pavel Tuma - primární prevence ZŠ, SŠ, rodiče návykové látky

Mobil: +420 774 724 757

E-mail: info@revolutiontrain.cz

Halahoj

Mgr. Vít Oplatek, Mgr. Petr Kuběnský - adaptační kurzy, tábory ZŠ, SŠ stmelovací programy

Mobil: +420 604 251 512

email: oplatekv@atlas.cz

Občanská poradna Třebíč

Mgr. Hana Chaloupková prevence - dluhy SŠ Nebuď bílým koněm IV. aneb Desatero jak nežít s dluhy

Mobil: +420 724 304 718

E-mail: poradna.tr@optrebic.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč

pracovníci PPP -  preventivní a intervenční programy ZŠ, rodiče intervence

E-mail: ppptr@volny.cz

DDM Třebíč

Mgr. Kamil Svoboda - preventivní a intervenční programy ZŠ, SŠ intervence

telefon: +420 605 437 805

E-mail: svoboda@ddmtrebic.cz

PČR

nprap. Roman Hlouch - preventivní porgramy ZŠ, SŠ Bezpečný život na Vysočině, trestní odpovědnost, bezpečnost na internetu, návykové látky

Mobil: +420 702 264 248

E-mail: roman.hlouch@pcr.cz

Městská policie Třebíč

Bc. Zuzana Jančářová - preventivní programy MŠ, ZŠ, SŠ, učiliště bezpečnost

tel.: +420 568 896 390

E-mail: zuzana.jancarova@trebic.cz

Občanské sdružení KADET, z.s.

Bc. Jan Burda - preventivní programy pro mládež bezpečná síť, kyberšikana

Mobil: +420 777 750 131

E-mail: info@oskadet.cz, burda@oskadet.cz

ESKO - T

Ing. Pavlína Buršíková -  preventivní program MŠ, ZŠ, SŠ Typy programů:
Program pro MŠ – Naučím se třídit hravě,

Program pro ZŠ – S Třídílkem na cestě odpadů,

Program pro SŠ, VŠ, obce, organizace, skupiny – Cesta odpadu

Mobil: +420 605 703 821

E-mail: p.bursikova@esko-t.cz

Ekocentrum Chaloupky Baliny (Velké Meziříčí)

preventivní program MŠ, ZŠ, SŠ TÉMATA PRO DĚTI:
Ekologická domácnost, Odpady, Ochrana přírody, Zvířata, Voda, Udržitelný rozvoj, Tradiční řemesla, Les

E-mail: baliny@chaloupky.cz

Alternátor Prevence 

kyberšikana 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče Stop kybešikaně - Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ je připravena speciální prohlídka, při níž naše průvodkyně anonymně zjišťují, zda některý ze žáků nebyl obětí či pachatelem kyberšikany. Anonymní výsledky lze poté poskytnout učiteli

Mobil: +420 733 673 006
E-mail :info@alternator.cz, recepce@alternator.cz

Záchranáři

preventivní program ZŠ, SŠ prevence úrazů

COP (Centrum outdorových programů) outdoorcentrum Jihlava s.r.o.

adaptační kurzy, výchovně vzdělávací programy ZŠ, SŠ mediální výchova, multikulturní výchova, mladý záchranář, osobnostně-sociální výchova

Mobil: +420 774 060 600
E-mail: info@cop.cz

EXIT TOUR Křesťanská akademie mladých, z. s.

přednášky ZŠ, SŠ Sex, AIDS, Vztahy; Bolest zvaná šikana; Kyberšikana; Moderní je nekouřit; Pornografie a kult těla; Život v závislostech; Přátelství a láska; Můžeš se rozhodnout; Jak vzniká život; Sekty a světová náboženství; Rasizmus, neonacismus, xenofobie; Prostituce a promiskuita

Mobil: +420 731 465 015 (Mgr. Petra Barbořáková)

E-mail: exittour@kam.cz

Krajská hygienická stanice

Telefon ústředny : +420 568 858 311

Radek Banga

Radek Banga 2 hodinový program ZŠ, SŠ Když chceš, tak to dokážeš! Nenech se ovládat! Pavel Konopík

Mobil: +420 606 642 744

E-mail: azrodina@seznam.cz nebo info@azrodina.cz

Státní zdravotní ústav

MUDr. Veronika Šikolová Přednášky, hra "Hrou proti AIDS" 8.-9. tř. ZŠ, SŠ Prevence v oblasti HIV/AIDS, Hrou proti AIDS

Outdoor Březová

Ing. Ludmila Doležalová adaptační kurzy MŠ, ZŠ zážitkové stmelovací programy manažer Outdoor Resortu Březová - Martin Cvrček

mobil: +420 777 784 723

E-mail: brezova@istan.cz

Bílý Kruh Bezpečí

Mgr. Antonín Křoustek návštěvy škol ZŠ, SŠ Pomoc obětem trestných činů, Nebojte se policie, vedoucí poradny: Mgr. Antonín Křoustek

Mobil: +420 606 631 551

E-mail: bkb.jihlava@bkb.cz

VOŠ a SŠVZZ Třebíč

Mgr. Milada Brabcová vzdělávací programy MŠ, ZŠ, SŠ "Lékaře se nebojíme"; předlékařská pomoc pro MŠ, ZŠ, SŠ

PMS

AUEROVÁ Jaroslava PaedDr. et Mgr. preventivní programy SŠ Trestní odpovědnost 

Telefon: +420 568 842 502

Mobil: +420 731 692 746

E-mail: jaurerova@pms.justice.cz

MÚ Třebíč - OSPOD

Lampířová Svatava besedy ZŠ, SŠ Dětská práva s.lampirova@trebic.cz 

Telefon: +420 568 896 249

Úřad práce

Mgr. Ilona Vybíralová besedy 8 - 9. ZŠ, SŠ Nezaměstnanost, orientace na trhu práce tel.:

Telebon: +420 950 169 630

E-mail: ilona.vybiralova@uradprace.cz

Intervenční centrum Kraje Vysočina

Mgr. Jana Volná besedy SŠ domácí násilí tel.: +420 567 215 532,

Mobil: +420 606 520 546

E-mail: ic.vysocina@psychocentrum.cz

Hasiči Třebíč

Josef Théra ukázky techniky

Mobil: +420 777 354 040

E-mail: josef.thera@hasici.vysocina.cz

Tomáš Řehák

Tomáš Řehák preventivní programy ZŠ, SŠ AIDS, sex, extremismus, závislosti

Mobil: +420 603 262 295

E-mail: tomi.rehak@seznam.cz

BESIP

Mgr. Veronika Buráňová Vošická dopravní výchova MŠ, ZŠ, SŠ dopravní výchova besip-kv@cspsd.cz,

Mobil: +420 774 321 994