Městský kamerový dohledový systém

Na území města je provozován Městský kamerový dohledový systém se záznamem. Správcem zpracování je Město Třebíč, IČ: 00290629. Podrobnější informace o kamerovém systému je možno získat na služebně Městské policie Třebíč, Bedřicha Václavka 59/11, 674 01 Třebíč.

Městská policie Třebíč v rámci programu prevence kriminality již od roku 1999 realizuje projekt "Městský kamerový dohledový systém" (MKDS). MKDS Třebíč má v současné době 48 otočných kamer a 6 statických kamer na dvou křižovatkách. Pracoviště obsluhují tři operátoři na třech pracovištích v nepřetržitém provozu.

Cílem projektu je monitorování a kontrola problémových lokalit, snížení nápadu trestné činnosti a přestupků v daných lokalitách – problémové lokality jsou vytipovány členy bezpečnostní komise, poradního orgánu rady města. Dále si klademe za cíl neustále zvyšovat pocit bezpečí občanů města Třebíče pohybujících se v konkrétní době v určitých místech. Projekt reaguje v rámci oblasti prevence kriminality na včasné podchycení vzniku možného protiprávního jednání.