Historie Městské police Třebíč

Historie Městské police Třebíč

V publikaci o historii městské policie v Třebíči naleznete první zmínky o třebíčských strážnících, které se datují až do druhé poloviny 19. stol. 

Zajímavě zmapované je zejména období tzv. první republiky, a to včetně historických fotografií a kopií tehdejších dokumentů. Při mapování tohoto období pomáhaly informace získané např. v Muzeu Vysočiny Třebíč, Státním okresním archívu Třebíč nebo od přímých rodinných příslušníků tehdejších třebíčských strážníků. Neméně zajímavé jsou také počátky novodobé historie po obnovení činnosti této policejní složky na počátku devadesátých let minulého století. Málokdo dnes například ví, že v ulicích Třebíče sloužili i policejní psovodi se služebními psy. Čtenáři také zjistí, jaké bylo úplně první služební vozidlo Městské policie Třebíč nebo jak se postupně měnily uniformy a vybavení strážníků. Součástí publikace je i výslednost činnosti za jednotlivá roční období, jmenný seznam strážníků i civilních zaměstnanců, kteří prošli touto institucí, obrázková příloha a další. Publikace je ve formátu A4 a obsahuje 78 stran.

Zájemci o reedici rozebrané publikace HISTORIE MĚSTSKÉ POLICIE V TŘEBÍČI, se mohou přihlásit na Infocentru MKS v Národním domě, Karlovo nám. 47, Třebíč, tel: 568 610 012, mail: info@mkstrebic.cz. Předpokládaná cena je 160,- Kč.