Ceník poskytovaných služeb

Městský útulek pro opuštěná zvířata Třebíč

Hrotovická 177, 674 01 Třebíč

1.       CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 a)      Předání zvířete do pěstounské péče (adopce):

 Zvíře

Cena s DPH

Pes

500,- Kč

Kočka

200,-Kč

 b)      Převzetí zvířete do trvalé péče v útulku (od majitele)

 Zvíře

Cena s DPH

Pes (odúmrť, vážné zdravotní nebo sociální podmínky)

3.000,- Kč

Kočka, kotě (odúmrť, vážné zdravotní či sociální podmínky)

1.500,-Kč

 c)       Odchyt a vrácení nalezeného zvířete majiteli:

Odchyt zvířete bude pracovníky útulku proveden pouze na katastrálním území Města Třebíč a v jeho místních částích. Cena platí při vydání zvířete majiteli v den nálezu.

 Všechna plemena psů a kočky

Cena s DPH

1. odchyt

200,- Kč

2. odchyt 

400,- Kč 

3. odchyt a každý další

600,- Kč 

 d)      Pobyt zvířete:

Uvedená cena pobytu je za jedno zvíře za jeden den.

 

Cena s DPH

Malé plemeno (do 10 kg)

151,- Kč

Střední plemeno (10 - 25 kg)

182,- Kč 

Velké plemeno (nad 25 kg) 

220,- Kč 

Kočka

100,- Kč 

 e)      Veterinární péče: 

 

Cena s DPH

Vstupní vyšetření

Cena za veterinární služby a léčiva bude účtována dle aktuálního ceníku veterináře.

Tableta na odčervení

Vakcína DHPPi+LR 

Vakcína DHPPi+L

Aplikace čipu + čip

  2.       CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PRO OBCE (s uzavřenou smlouvou)

 a)      Přeprava zvířete

Odchyt a přepravu psa do útulku zabezpečuje obec, kde je zvíře nalezeno. Předání je nutno domluvit prostřednictvím statutárního zástupce obce s vedoucím útulku (mob.: 734 234 927, 734 234 926.) V případě zraněného zvířete se nezbytné náklady na veterinární ošetření a následnou péči připočtou k paušálnímu jednorázovému poplatku, který hradí obec. V mimořádných případech je možné využít k přepravě zvířete vozidlo útulku a to v době  07.00-18.00 hod. Za takový převoz bude účtován poplatek ve výši 15 Kč/km.

 b)      Trvalé převzetí zvířete do útulku

 Jednorázový (paušální) poplatek

Cena s DPH

Trvalé převzetí kočky (kotě) do útulku 
(odúmrť, vážné zdravotní nebo sociální podmínky a další důvody
zvláštního zřetele)

1 500,- Kč 

Trvalé převzetí psa do útulku
(odúmrť, vážné zdravotní nebo sociální podmínky a další důvody
zvláštního zřetele)

2 500,- Kč

 

 

 

 

 


Účinnost ceníku od 1. 1. 2020
O stanovení cen za péči o zvířata v  útulku pro opuštěná zvířata rozhodla Rada města Třebíče dne 21.11.2019 svým usnesením č. 61/22/RM/2019.