Ceník poskytovaných služeb

Městský útulek pro opuštěná zvířata Třebíč Hrotovická 177, 674 01 Třebíč

 1.    CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 a)    Předání zvířete do pěstounské péče (adopce):

 Zvíře

Cena s DPH

Pes

600,- Kč

Kočka

300,-Kč

 b)    Převzetí zvířete do trvalé péče v útulku

 Zvíře

Cena s DPH

Pes

3.000,- Kč

Kočka, kotě

1.500,-Kč

 c)    Odchyt a vrácení nalezeného zvířete majiteli:

Odchyt zvířete bude pracovníky útulku proveden pouze na katastrálním území Města Třebíč a v jeho místních částích. Cena platí při vydání zvířete majiteli v den nálezu.

 Všechna plemena psů a kočky

Cena s DPH

1. odchyt

400,- Kč

2. odchyt 

600,- Kč 

3. odchyt a každý další

900,- Kč 

 d)    Pobyt zvířete:

Uvedená cena pobytu je za jedno zvíře za jeden den.

 

Cena s DPH

Malé plemeno (do 10 kg)

251,- Kč

Střední plemeno (10 - 25 kg)

282,- Kč 

Velké plemeno (nad 25 kg) 

320,- Kč 

Kočka

200,- Kč 

 e)    Veterinární péče: 

 

Druh přípravku

Cena s DPH

Vstupní vyšetření

 

Cena za veterinární služby a léčiva bude účtována dle aktuálního ceníku veterináře.

Tableta na odčervení

Vakcína DHPPi+LR 

Vakcína DHPPi+L

Aplikace čipu + čip

  

  1. 2.    CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PRO OBCE (s uzavřenou smlouvou)

Odchyt a přepravu psa do útulku zabezpečuje obec, kde je zvíře nalezeno. Předání je nutno domluvit prostřednictvím statutárního zástupce obce s vedoucím útulku (mob.:734 234 927, 734 234 926.) V případě zraněného zvířete se nezbytné náklady na veterinární ošetření a následnou péči připočtou k paušálnímu jednorázovému poplatku, který hradí obec. V mimořádných případech je možné využít k přepravě zvířete vozidlo útulku a to v době  07.00-18.00 hod. Za takový převoz bude účtován poplatek ve výši 15Kč/km. 

a)    Trvalé převzetí zvířete do útulku

 Jednorázový (paušální) poplatek

Cena s DPH

Trvalé převzetí kočky (kotěte) do útulku 

(odúmrť, vážné zdravotní nebo sociální podmínky a další důvody

zvláštního zřetele)

1.500,-Kč 

Trvalé převzetí psa do útulku

(odúmrť, vážné zdravotní nebo sociální podmínky a další důvody

zvláštního zřetele)

2.500,- Kč

 

 

 

 

 Platnost ceníku od 01.03.2023

O stanovení poplatků za péči o opuštěná zvířata v  útulku pro opuštěná zvířata rozhodla Rada města Třebíče dne  16.02.2023 svým usnesením č. 81/5/RM/2023.