Blokové čištění

Při provádění pravidelného blokového čištění v našem městě, jsou místa provádění čištění označována přechodným dopravním značením. Nejčastěji se řidiči mohou setkat s dopravní značkou "Zóna s dopravním omezením" (IZ 8a), zóna zákazu stání z důvodu provádění blokového čištění, na které je vyznačen den a čas její platnosti. Pozor, působnost této dopravní značky ukončuje teprve až dopravní značka "Konec zóny s dopravním omezením" (IZ 8b). Platnost "zónové" značky tedy neukončuje křižovatka ani jiné dopravní značky! Dále mohou být úseky, kde je prováděno blokové čištění, označovány dopravní značkou "Zákaz stání" (B29) s dodatkovou tabulkou s vyznačením dne a času její platnosti.

V působnosti uvedených dopravních značek lze pouze zastavit. Zastavení je uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení osob nebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu!