Asistenti prevence kriminality

Od 1. listopadu 2016 zaměstnává městská policie v Třebíči dva nové pracovníky, kteří na svých uniformách nosí název Asistent prevence kriminality. Tyto dva muže, kteří v našem městě působí zejména z důvodů zvýšení bezpečnosti, veřejného pořádku a předcházení společensky nežádoucí činnosti v rámci celého města, můžete potkat především v lokalitách, kde se mohou vyskytovat problémoví, sociálně slabí, nebo nepřizpůsobiví občané našeho města. 

V rámci komunikační a vztahové prevence se snaží vést občany k dodržování základních bezpečnostních standardů a odbourání lhostejnosti k těm, kteří tuto snahu maří. Se snahou učinit město Třebíč ještě bezpečnější se tak připojili ke strážníkům městské policie.

Mějme na paměti, že nedílnou součástí prevence je předvídání vzniku nebezpečných nebo ohrožujících situací. Důležité je navázat s potencionálním pachatelem komunikační kontakt a snažit se minimalizovat rozvoj a vyhrocení dané situace, to by měli naši proškolení asistenti zvládnout.

Tito pracovníci budou asistovat i na úřadech práce, např. při vyplácení sociálních dávek. Klienti se mnohdy rozčilují, chovají se vulgárně, nerespektují pracovníky úřadu práce. Tam by měli asistenti pomoci.

V ranních hodinách je budete moci potkat u základních škol, kde si budou všímat projevů šikany, fyzického či verbálního napadání dětí. V odpoledních hodinách se pak budou zaměřovat na dětská hřiště, parky a další rizikové lokality. Měli by být prostě tam, kde by mohlo docházet k problémovým situacím.

Jejich spolupráci s orgány veřejné správy a samosprávy, s nestáními neziskovými organizacemi, městskou i státní policií a dalšími institucemi zaštiťuje jejich mentorka, manažerka prevence kriminality.

V případě, že asistenty prevence kriminality v našem městě potkáte, nebojte se navázat kontakt, komunikujte s nimi. Nebojte se je požádat o pomoc, sdělit jim, co vás z hlediska bezpečnosti v našem městě trápí. Oni se pokusí Vám pomoci, poradit, případně Vaši informaci předají kompetentním orgánům k řešení.