SENIOR AKADEMIE

SENIOR AKADEMIE

V letošním roce (2019) proběhl již 6. ročník třebíčské Seniorakademie. Celý projekt je realizován za podpory Kraje Vysočina.

Městská policie Třebíč již po šesté získala dotaci od Kraje Vysočina na realizaci projektu SeniorAkademie v SeniorPointu. Předmětem projektu je bezpečnější a informovanější život seniorů v moderní společnosti. Formou besed seniorům zajišťujeme vzdělávání v oblasti kriminální, pořádkové, finanční a především počítačové gramotnosti.  V rámci tohoto projektu proběhly i kurzy první pomoci a sebeobrany. Semináře jsou realizovány od dubna do listopadu a nově byla zařazena prohlídka techniky a zázemí Hasičského záchranného sboru v Třebíči.  Dnes proběhlo setkání v rámci závěrečného vyhodnocení přínosu celého projektu. Besedy se konají v zasedací místnosti městského úřadu, za výrazné spolupráce pracovníka Seniorpointu, který vytvořil pohodlné, bezbariérové, příjemné prostředí a zajistil propagaci akcí.