SENIOR AKADEMIE 2023

SENIOR AKADEMIE 2023

Městská policie Třebíč v letošním roce realizuje ve spolupráci se SeniorPointem za podpory Kraje Vysočina již 7. ročník Senior Akademie. Tento projekt tvoří vzdělávací besedy s odborníky, které jsou zaměřeny na témata prevence kriminality a bezpečnosti. Cílem Senior Akademie je pomoci posílit sebevědomí seniorů a naučit je, jak předcházet trestné činnosti, jak se zachovat v krizových situacích nebo koho přivolat na pomoc. Zároveň v současné době dochází i ke zvyšování počtu podvodů v kyberprostoru a senioři jsou právě nejvíce ohroženou skupinou obyvatel. Těmto rizikům lze předcházet informovaností a z tohoto důvodu tento projekt vznikl.  Úvodní beseda byla zaměřena na to, jak rozeznat a reagovat na podvodné telefonáty a zprávy. Senioři se také již seznámili s činností Probační a mediační služby ČR a její rolí při mimosoudním řešení následků trestné činnosti mezi obětí a pachatelem. Na přednášce o sebeobraně instruktor vysvětlil, jak předcházet napadení a jak se v takové situaci zachovat. Účastníkům exkurze u Hasičského záchranného sboru v Třebíči byla představena technika a vybavení, které používají hasiči při zásahu. Zároveň získali konkrétní rady pro řešení situací, při nichž je ohrožen život, zdraví či majetek. Na přednášce městské policie byli mimo jiné poučeni, jak předcházet riziku okradení, jak zabezpečit majetek nebo jaké pravomoci má městská policie. Během celého roku probíhají počítačové kurzy pro začátečníky, kde senioři získávají základní informace pro používání počítače. V září se ještě mohou těšit na přednášku Občanské poradny Třebíč na téma jak se bránit prodejcům. V říjnu je naučí zástupce Českého červeného kříže poskytnout první pomoc při napadení. Pro zvýšení bezpečnosti obdrží senioři kromě informačních tiskovin i osobní alarm. Přednášky se konají v zasedací místnosti městského úřadu a každou navštíví okolo třiceti zájemců z řad třebíčských seniorů. Přihlášení je možné přes pracovníka SeniorPointu, který zajišťuje i propagaci všech akcí. Díky této spolupráci se mohou besedy konat v pohodlném, bezbariérovém a příjemném prostředí.