SENIOR AKADEMIE 2024

SENIOR AKADEMIE 2024

Městská policie Třebíč realizuje v letošním roce ve spolupráci se Senior Pointem za finanční podpory Kraje Vysočina již 8. ročník Senior Akademie. Tento projekt tvoří vzdělávací besedy s odborníky, které jsou zaměřeny na prevenci kriminality a bezpečnosti. Cílem Senior Akademie je pomoci posílit sebevědomí seniorů a naučit je, jak předcházet trestné činnosti, jak se zachovat v krizových situacích a koho požádat o pomoc. Projekt reaguje na zvyšující se počet podvodů v kyberprostoru a senioři jsou právě nejvíce ohroženou skupinou obyvatel. Těmto rizikům lze předcházet informovaností a proto tento projekt vznikl. 

Na úvodní besedě se senioři seznámili s činností Probační a mediační služby ČR a její rolí při mimosoudním řešení následků trestné činnosti mezi obětí a pachatelem.

Na přednášce městské policie byli poučeni jak reagovat v rizikových situacích, jak se vyhnout podvodu, jak předcházet riziku okradení, jak zabezpečit majetek a jaké pravomoci má městská policie.

Účastníkům exkurze na Městskou policii Třebíč bylo představeno operátorské pracoviště městského kamerového dohledového systému. Se zájmem si prohlédli různé typy kamer, které používají strážníci v terénu, jaký je jejich přínos a technické možnosti. Na pracovišti operátora si mohli vyzkoušet kamery ovládat.

Na červnové přednášce se od instruktora sebeobrany dozvěděli, jak předcházet napadení a jak se v takové situaci zachovat.

Během celého roku probíhají počítačové kurzy pro začátečníky, kde senioři získávají základní informace a dovednosti pro bezpečné používání počítače.

Zástupce Českého červeného kříže ukáže, jak při napadení poskytnout první pomoc.

Nově je zařazena beseda s pracovnicemi Intervenčního centra Jihlava na téma domácí násilí.

Dále je připravena přednáška o bezpečném používání chytrého telefonu, kterou si účastníci minulého ročníku přáli sami uskutečnit.

Na závěrečném setkání obdrží senioři pro zvýšení bezpečnosti osobní alarm s osvětlením.

Přednášky se konají v zasedací místnosti městského úřadu a každou navštíví okolo třiceti zájemců z řad třebíčských seniorů. Přihlášení je možné přes pracovníka Senior Pointu, který zajišťuje i propagaci všech akcí. Díky této spolupráci se mohou besedy konat v pohodlném, bezbariérovém a příjemném prostředí.