Září 2022

Září 2022

 • Muž usnul na schodech, pokusili se ho okrást

V neděli 4. září v noci spatřila obsluha městského kamerového dohledového systému ležícího, podnapilého muže na schodech lékárny v ulici B. Václavka. Kolemjdoucí 33letá žena Třebíče mu odcizila pravděpodobně cigarety a následně mu z druhé kapsy odcizil mobilní telefon, 31letý muž z Třebíče, který šel s výše uvedenou ženou. Strážníci podezřelou dvojici zastavili v ul. Hlavova a pro podezření ze spáchání trestného činu je na místě předali policistům.

 • Strhnul poutače

V neděli 4. září brzy ráno spatřila obsluha městského kamerového dohledového systému 34letého muže z Třebíče, který strhával bannery z plotu v ul. Soukenická, další banner se pokusil strhnout ze střechy domu v téže ulicie. Strážníci jej na místě zadrželi a celou záležitost předali příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

 • Asistent prevence kriminality situaci nepodcenil

V pátek 2. září ráno spatřil asistent prevence kriminality opilého bezdomovce, ležícího v horní části parkoviště Komenského nám. Strážníci na místě zjistili, jim dobře známého 74letého muže. Tentokrát však za jeho zdravotní situaci nemohl alkohol, muž byl podchlazen a nebyl schopen pohybu. Na místo byla okamžitě přivolána rychlá záchranná služba, která si jej převzala k ošetření.

 • Ukradl reprák, daleko neutekl

Ve čtvrtek 1. září večer přijali strážníci informaci o tom, že z předzahrádky provozovny na Havlíčkově nábř. někdo ukradl červený reproduktor. Bystré oko obsluhy městského kamerového dohledového systému spatřilo podezřelého muže, který nesl zmiňovaný reproduktor v Jihlavské bráně. Tam jej zastavili strážníci, pachatelem byl 30letý muž ze Želetavy, který se ke krádeži doznal. Za toto protiprávní jednání mu byla uložena pokuta příkazem na místě a reproduktor byl vrácen majiteli.

Městská policie v novinách

Městská policie v novinách

Srpen 2022

Srpen 2022

 • Strážníci řešili oznámení asistentů prevence kriminality

Ve středu 31. srpna večer asistenti prevence kriminality oznámili strážníkům, že na Havlíčkově nábř., popíjejí pivo dva chlapci. Strážníci na místě zjistili 16leté chlapce z Ukrajiny, u kterých byly provedeny dechové zkoušky z pozitivními výsledky 0,42 a 0,75 promile alkoholu v dechu. Mladící byli na místě předáni policistům a o celá záležitosti jsme informovali odbor sociálních věcí městského úřadu.

 • Chtěla skočit z mostu

V neděli 28. srpna přijali strážníci informaci o tom, že na mostě přes Libušino údolí se nachází dívka, která přelezla zábradlí a pravděpodobně se chystá ukončit svůj život. Strážníci na místě zadrželi 15letou dívku ze Želetavy. Následně byli přivoláni rodiče dívky a rychlá záchranná služba, která si dívku převzala do péče.

 • Rozbili závoru

V sobotu 27. srpna v noci přijali strážníci informaci o tom, že v centru města někdo ukopl závoru v průjezdu k hotelu. Podezřelého strážníci zadrželi před drogerii na Karlově. nám. 22letý mladík z Třebíče se k činu na místě doznal. Celá záležitost bude předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

 • Rvačka mezi bezdomovci

Ve čtvrtek 25. srpna večer přijali strážníci informaci o tom, že na Komenského nám. dochází ke rvačce mezi bezdomovci. Strážníci na místě zjistili několik jim dobře známých osob. Dále bylo zjištěno, že 35letý muž z Přibyslavic napadl 40letého muže z Třebíče a způsobil mu krvácivé zranění na hlavě. Na místo bylo přivolána rychlá záchranná služba, která si zraněného muže převzala k ošetření. Pachatel, u nějž byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,89 promile alkoholu v dechu, byl převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě k vystřízlivění. Pro podezření ze spáchání trestného činu se celou záležitostí budou zabývat policisté.

 • Partnerská hádka skončila pobodáním

V sobotu 20. srpna v noci přišel na služebnu strážníků 55letý muž z Tavíkovic oznámit, že na ubytovně v ul. Viktorinova, došlo ke rvačce s noži. Strážníci na místě zjistili partnerskou hádku, kdy oba účastníci, 29letá žena a 37letý muž z Třebíče, byli zraněni nožem. Na místo byla okamžitě přivolána rychlá záchranná služba, která si oba zraněné převzala k ošetření. Pro podezření ze spáchání trestného činu, byla celá záležitost na místě předána Policii ČR k dořešení.

 • Opilý cyklista

V pátek 19. srpna večer vyjíždí strážníci řešit telefonické oznámení, že po ul. Tkalcovská jede podnapilý cyklista, který naráží do zaparkovaných vozidel. Strážníci na místě zjistili podnapilého 40letého muže ukrajinské národnosti, u kterého bylo dechovou zkouškou prokázáno 2,09 promile alkoholu v dechu. Naštěstí svým jednáním nic nepoškodil, ani nezničil. Celá záležitost bude předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

 • Podnapilá mládež

V neděli 7. srpna večer přijali strážníci informaci o tom, že na ul. Myslbekova se sešla větší skupina mladistvých, kteří zde požívají alkoholické nápoje. Strážníci na místě zjistili sedm osob, u všech byla provedena dechová zkouška s pěti pozitivními výsledky. Mládež ve věku od 14 do 17 let, strážníkům nadýchala od 0,27 až po 1,14 promile alkoholu v dechu. Všichni byli na místě předáni zákonným zástupcům a o celé záležitosti bude informován orgán sociálně právní ochrany dětí.

 • Potyčka na Karlově nám.

V sobotu 6. srpna brzy ráno si obsluha městského kamerového dohledového systému všimla dvou osob na Karlově nám., které se snažili vyvolat potyčku s dalším mužem. Ten výše uvedenou situaci řešit nechtěl. Na místě byl však zjištěn i 16letý chlapec, u kterého byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,04 promile alkoholu v dechu. Ten byl na místě předán rodičům a o celé záležitosti bude informován orgán sociálně právní ochrany dětí.

 • Ležel na lavičce, pomohli mu strážníci

Ve čtvrtek 4. srpna dopoledne si strážníci všimli ležícího muže na lavičce u autobusové zastávky na Masarykově nám. 48letý muž z Dobronína strážníkům sdělil, že jako cukrovkář vynechal inzulín a udělalo se mu špatně. Strážníci na místo okamžitě přivolali rychlou záchrannou službu, která si jej převzala k ošetření.

 • Žádost o asistenci při převozu agresivní osoby

Ve středu 3. srpna v noci požádali strážníky o pomoc zaměstnanci urgentního příjmu třebíčské nemocnice. Strážníci asistovali při převozu 50letého agresivního muže do místa trvalého bydliště. Tam byl předán rodinným příslušníkům.

 • Agresivní muž převezen na záchytku

Ve středu 3. srpna v noci si obsluha městského kamerového dohledového systému všimla 21letého mladíka z Třebíče, který manipuloval se zrcátky zaparkovaných vozidel v ul. Soukopova. Při řešení výše popsané události odmítal mladík se strážníky komunikovat a jeho projev vůči nim byl více a více agresivní. Z místa jednání chtěl odejít, v čemž mu bylo zabráněno za použití mírných donucovacích prostředků. Dechovou zkouškou bylo zjištěno 1,9 promile alkoholu v dechu. Po vyslovení lékařského souhlasu, byl mladík převezen do Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě, k vystřízlivění.

 • Omladina rušila noční klid

Ve středu 3. srpna večer přijali strážníci informaci o tom, že v Tyršových sadech dochází k rušení nočního klidu. Strážníci na místě zjistili skupinu osob mladších 18ti let. U 16leté dívky z Třebíče, byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 0,51 promile alkoholu v dechu. Dívka byla předána matce a o celé záležitosti bude informován orgán sociálně právní ochrany dětí.

Městská policie slaví třicet let od svého vzniku

Městská policie slaví třicet let od svého vzniku

Vznik Městské policie Třebíč je datován 1. června roku 1992, kdy byla zřízena vyhláškou města č. 13/1992. Nad pořádkem ve městě tehdy dohlíželi čtyři strážníci, který byli přímo podřízeni starostovi města Pavlu Heřmanovi. Během dvou let vzrostl počet strážníků městské policie na deset a vedoucím strážníkem byl pověřen pan Karel Šerka. Strážníci již byli plně vybaveni dostupnými technickými prostředky k výkonu svého povolání. Byl zřízen i Pult centrální ochrany. Součástí městské policie byli až do roku 2001 i služební psi. V roce 1997 se osobou řídící městskou policii stal starosta města Pavel Janata a pověřeným strážníkem určeným k vedení městské policie byl ustanoven Dalibor Šrůtek. Strážníci začínají sloužit v nepřetržitém dvanáctihodinovém provozu s přesným režimem. Město hlídají již čtyři směny v počtu šesti strážníků. Začíná stoupat profesní úroveň samotných strážníků. Byl zaveden pravidelný výcvik v používání donucovacích prostředků, zbraně, nácviky sebeobrany a zvyšování fyzické kondice. Součástí služby je i pravidelné přezkušování z odborných znalostí příslušných zákonů, vyhlášek a nařízení města. V roce 1999 vzniká a začíná se rozvíjet městský kamerový dohledový systém, který disponoval třemi kamerovými body. Kamerový systém se stále rozvíjí a modernizuje, v současné době disponujeme 54 kamerovými body, třemi operátorskými pracovišti a celý systém je propojen i na dohledové pracoviště Policie ČR. Nedílnou součástí výkonu povolání strážníka jsou i „cyklohlídky." V roce 2001 vzniklo u třebíčské městské policie oddělní prevence kriminality, které realizuje mnoho preventivních aktivit až do současné doby. Projekty, programy a akce vždy reflektují na dění ve společnosti. V roce 2002 se osobou řídící Městskou policii Třebíč stal místostarosta Stanislav Mastný. V tomto období se značně rozšiřuje záběr činnosti strážníků, přibývají kontroly restauračních zařízení se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým osobám, v roce 2003 začíná městská policie měřit rychlost. Průběžně je obnovován a rozšiřován i vozový park městské policie. V roce 2006 se objevují kamery ve vozidlech strážníků, od roku 2008 jsou využívány minikamery na uniformách strážníků. V roce 2007 byla nově zřízená funkce ředitele městské policie, kterým se stal Ladislav Prvák, zároveň došlo ke zřízení funkce zástupce ředitele, do které byl ustanoven Ivo Dvořák. Nové vedení přineslo i novou koncepci „Vstříc občanům." Strážníci se stěhují do nově zrekonstruované budovy na ul. B. Václavka 59/11. V roce 2009 vzniká dopravní směna, která se věnuje převážně dopravní situace v centru města a jeho blízkém okolí. Osobou řídící městskou policii se opět stává starosta Pavel Heřman. Strážníci spolupracují s veřejností, informují o své činnosti prostřednictvím nových webových stránek i prostřednictvím regionálních a dalších médií. V roce 2015 přechází pod správu městské policie i Útulek pro opuštěná zvířata, který čítá čtyři zaměstnance. Ve stejném roce začínají pod městkou policií pracovat i dva asistenti prevence kriminality.
SOUČASNOST
V současné době městskou policii řídí místostarosta Miloš Hrůza, ředitelem je Ladislav Prvák, zástupkyní ředitele, manažerkou prevence kriminality a tiskovou mluvčí Lucie Šerková. V roce 2017 došlo ke zřízení přestupkového oddělení a nově je zaměstnána i preventistka městské policie. Obsluhu moderního městského kamerového dohledového systému zajišťuje jedenáct pracovníků. Máme čtyři asistenty prevence kriminality a čtyři zaměstnance útulku.
Strážníci disponují moderním vozovým parkem o čtyřech služebních automobilech, kdy jedno z vozidel je vozidlo hybridní. Vozidla jsou vybaveny defibrilátory, které slouží k efektivnímu poskytnutí první pomoci, dále pak hasicími přístroji, které jsou nezřídka využívány k hašení drobných požárů. Pro výkon povolání jsou využívány moderní radiostanice, osobní minikamery a mobilní telefony k dokumentaci přestupků. Městský kamerový dohledový systém je stále častěji modernizován a průběžně rozvíjen.

Celkový počet tabulkových míst pro zaměstnance městské policie je šedesát. Jedná se o čtrnáct civilních zaměstnanců a čtyřicet šest šest strážníků. V současné je vypsáno výběrové řízení na obsazení volných pracovních pozic. Strážníci stále zvyšují svoji profesionalitu a snaží se být nápomocni všem obyvatelům i návštěvníkům našeho města. Hlavním cílem a jejich posláním je přispívat k co možná nejnižší trestné a přestupkové činnosti a k co nejvyššímu pocitu bezpečí občanů. Za jejich práci jim poděkoval, pamětní listy a drobné upomínkové předměty předal místostarosta města Miloš Hrůza a ředitel městské policie Ladislav Prvák.

Zdroj: Historie Městské policie Třebíč, Jan Kotlík
Zpracovala: Lucie Šerková

Červen 2022

Červen 2022

 • Dívky popsaly Masarykovu vyhlídku

V pátek 3. června odpoledne zjistila obsluha městského kamerového dohledového systému azbukou popsanou Masarykovu vyhlídku na Hrádku. Dle záznamu z kamerového systému bylo zjištěno, že se tohoto protiprávního jednání dopustili tři dívky, které byly následně zadrženy na Karlově nám. Cizinky ve věku 13, 14 a 14 let se k výše uvedenému protiprávnímu jednání doznaly. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla celá záležitost předána policistům k dořešení.

 • Banalita vedla k zadržení hledaného muže

V sobotu 4. června večer přijali strážníci informaci o tom, že na ul. Čeloudova nějaký mladík rozsypal odpadkový koš. Po příjezdu strážníků již byl odpadkový koš uklizen, tudíž nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání. Po prokázání totožnosti osob na místě, bylo zjištěno, že jeden z přítomných 24letý muž z Třebíče, je osobou hledanou policií. Mladík byl na místě předán policistům.

 • Podnapilá a hlučná mládež v nemocnici

V sobotu 4. června v noci přijali strážníci žádost o pomoc od zdravotníků urgentního příjmu třebíčské nemocnice. V prostoru čekárny se nacházela skupina osob, která se hlasitě a vulgárně dožadovala přednostního ošetření jedno z nich. Strážníci na místě situaci zklidnili, výše uvedené osoby z místa odešli, ošetření již nebylo třeba. O několik desítek minut později se na místo vrátili a pokračovali ve svém nevhodném chování. Strážníci z místa vykázali dvě ženy z Prahy, ve věku 37 a 24 let. U 33letého muže z Třebíče byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 2,84 promile alkoholu v dechu. Po vyslovení lékařského souhlasu byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy k vystřízlivění.

Duben 2022

Duben 2022

 • Dvě ženy kradly na náměstí

V pondělí 18. dubna večer spatřila obsluha městského kamerového dohledového systému dvě ženy ve věku 26 a 28 let, obě z Třebíče, které se na Karlově nám. pokusily odcizit dopravní kužel a směrovou desku se šikmými pruhy. Strážníci oběma, za jejich protiprávní jednání, uložili pokutu příkazem na místě.

 • Kamerový systém zaznamenal další úspěch

V úterý 12. dubna dopoledne požádala Policie ČR o spolupráci pracovníky při pátrání po muži podezřelém z krádeže v supermarketu na ul. Modřínová. Obsluha městského kamerového dohledového systému spatřila muže odpovídajícího popisu o několik hodin později, na vlakovém nádraží. Tato informace byla okamžitě předána policistům.

 • Kradl v supermarketu

Bloková pokutu příkazem na místě byla uložena 37letému muži z Přibyslavic, za pokus odcizení zboží v supermarketu na ul. Modřínová.

Zobrazit další