ZŠ Cyrilometodějská Třebíč

ZŠ Cyrilometodějská Třebíč

16. ledna

Dívky z druhého stupně byly seznámeny s oprávněními městské policie. Dále byly řečeny situace do kterých se mohou dostat. Netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.