Dlouhodobý preventivní program ZŠ Na Kopcích Třebíč

Dlouhodobý preventivní program ZŠ Na Kopcích Třebíč

15. listopadu

Při prvním setkání v rámci Dlouhodobého preventivního programu byly děti seznámeny se základními informacemi o městské policii, jaké máme vybavení a rozdíly mezi MP a PČR.